توسعه روش های محاسباتی برای تحلیل رفتار غیر خطی نانو سازه ها بر اساس مکانیک محیط پیوسته تعمیم یافته


توسعه روش های محاسباتی برای تحلیل رفتار غیر خطی نانو سازه ها بر اساس مکانیک محیط پیوسته تعمیم یافته
همگام با پیشرفت های سریع نانو مکانیک، نیاز به روشی جامع، کارآمد و قابل اعتماد برای پیش بینی رفتار نانوسازه های غیر خطی وجود دارد.


طراحی و تحلیل پاندول جاذب ارتعاش افقی با مکانیزم میراکننده
در حالیکه تعداد بسیار زیادی تکنیک عددی برای تحلیل نانو سازه ها در رژیم غیر خطی در دبیره وجود دارد، این تحقیق سعی دارد که مفاهیم بنیادی ریاضیات کاربردی را به نانو مکانیک پیوند دهد.


شبیه‌سازی انتقال حرارت جریان جابه‌جایی آشفته در داخل لوله با نوار مارپیچ
روش های عددی ارائه شده در این رساله دو ویژگی پايه ی دارند: اولا تمامی روش های عددی ارائه شده باید بتواند برای هر سازه ای حتی در فضای چند بعدی قابل اعمال باشد؛ و ثانیاً راندمان بالایی داشته باشد.


کنترل فازی امپدانس ربات توانبخش با راهبرد کنترل ولتاژ
برای این هدف، تئوری ماتریس ها و فرآیند بردار سازی هستفاده شد.


تحقیق عددی و تجربی اثر پیش بار پیچ ها بر روی ضریب شدت تنش و T-stress در مود ترکیبی اول و دوم شکست
بر همین پايه ، بسیاری از روش های عددی قدیمی (ولی کارآمد) دوباره بر پايه تئوری ماتریس ها توسعه یافته و بازنویسی شده اند.


مدل‌سازی رشد مد دوم تورق در تیر خمشی با ترک انتهایی با استفاده از مدل‌های ناحیه چسبناک
همچنین بعضی از روش های دیگری بر پایه ماتریس ها نیز تولید شده اند.


افزایش راندمان توربین بادی محور عمودی
همچنین، نانوسازه ها، به خاطر ابعاد کوچکشان پدیده های غیر عادی از خود نشان می دهند.


کنترل حالت استارت سرد موتورهای احتراق داخلی بنزینی به منظور کاهش ناپایداری های حاصل از احتراق و آلایندگی‌های ناشی از آن
بر خلاف مدل های کلاسیک مکانیک محیط های پیوسته، شواهد آزمایشگاهی نشان می دهد که رفتار سازه ها کاملاً به ابعاد اون وابسته می باشد.


شبیه سازی عددی رژیم جریان قطره ای در یک لوله ی قائم
برای رفع این نقص، تئوری های تعمیم یافته مکانیک محیط های پیوسته ارائه شده هست.

از مهمترین این تئوری ها، تئوری تنش سطحی گورتین-موردوک و تئوری الاستیسیته غیر موضعی می باشد که نتایج اون نسبت به داده های آزمایشگاهی قابل قبول می باشد.

در تحقیق پیش رو، بر پايه این دو تئوری و با در نظر گرفتن کرنش های غیر خطی ون کارمن، معادلات حاکم برای انواع مختلفی از نانوسازه ها بدست آورده شد.

از دیگر نوآوری های این رساله، فرمول بندی جدید اجزاء محدود نانوسازه ها می باشد که در اون اثر انرژی های سطحی نیز در نظر گرفته شده هست.

این فرمول بندی غیر خطی اجزاء محدود جدید، به صورت مستقیم از روی فانکشنال انرژی بدست آورده شد و هم خوانی نتایج اون با حل دقیق تحلیلی بررسی شده هست.

این تحقیق تعداد زیادی از تحلیل های سازه های غیر خطی را برای بار گذاری های متنوع و شرایط تکیه گاهی مختلف بررسی می کند.

همچنین سعی شده هست که تمامی هستراتژی های ارائه شده برای حل پدیده های مختلف مستقل از نوع گسسته سازی و جامع باشند.

ارتعاشات خطی و غیر خطی، کمانش، پس کمانش و ارتعاشات تحت اون، ناپایداری کششی سازه که در سیستم های نانو/میکرو الکترو مکانیکی کاربرد گسترده ای دارند، از پدید های بررسی شده در این رساله می باشند.

در انتها نیز برای نشان دادن جامعیت و کارآیی بالای روش های عددی مطرح شده، نتایج عددی متنوعی ارائه گردید.

در این نتایج تاثیر ابعاد سازه های نانومتری روی رفتار غیر خطی اون ها بررسی شده هست؛ همچنین تاثیر تنش های سطحی و پارامتر های مرتبط با اون و همچنین اثرات غیر موضعی بودن تنش، از روی نتایج و نمودار های ارائه شده، مورد بحث برنامه گرفته شده هست.
86 out of 100 based on 76 user ratings 626 reviews

بررسی عددی افزایش انتقال حرارت بر اثر افزودن نانوسیال و افزایش اغتشاش در جریان در یک نمونه مبدل حرارتی
شبیه‌سازی تشکیل فیلتر کیک در حفاری چاه‌های نفتی
بهینه سازی عملگرهای پیزوالکتریک در کنترل فعال ارتعاش تیر و بررسی تاثیر ترک در کنترل ارتعاش تیر
مقایسه روش‌های آنالیز مودال کلاسیک و آنالیز مودال بر مبنای فقط خروجی در عیب‌یابی سازه‌ها
تحلیل عملکرد یک پیل سوختی تجدیدپذیر جهت تأمین مداوم انرژی الکتریکی در سیستم‌های مولد توان با مداومت کاری بالا
بررسی ارتعاشات میکروتوبول پروتئینی با مدل پوسته ارتوتروپیک و تئوری‌های مرتبه بالای محیط پیوسته
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*