طراحی مسیر و کنترل برای یک ربات پرنده‌ی بدون سرنشین در محیط شناخته شده


طراحی مسیر و کنترل برای یک ربات پرنده‌ی بدون سرنشین در محیط شناخته شده
در این پایان نامه سعی شده هست که روشی برای یافتن خط سیر برای پرنده‌های بدون سرنشین در محیط شناخته شده بهبود داده شود.


بررسی عددی اثر موجی بودن سطح بر نیروی درگ
برای یافتن خط سیر از الگوریتم RRT* به همراه کنترلر LQR برای اولین بار برای یک ربات پرنده با فضای حالت 12 بعدی هستفاده شده، و نشان داده شده هست که الگوریتم برخلاف اونچه که تاکنون پنداشته می‌شد، بیشتر از حساسیت به معیار سنجش فاصله، به معیار هزینه حساس هست.


اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی توام نانوسیال در یک محفظه T شکل
و نیز با انتخاب هزینه‌ی اقلیدسی برای کمینه سازی، و هزینه‌ی LQR به عنوان سنجه‌ی فاصله سعی شده که کوتاه‌ترین مسیر در کوتاه‌ترین وقت ممکن یافته شود.


ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله جهت تعیین خواص مواد لوله‌ای
همچنین نشان داده شده هست که انتخاب فقط مکان به عنوان نمونه‌ی تصادفی برای نمونه برداری از فضا، باعث کاهش سریعتر طول مسیر به مقدار بهینه می‌شود.


ارتعاشات غیر خطی و پایداری نانو لوله‌های چند جداره بور نیترید به روش مراتب بالای تیر تیموشنکو و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
در این پایان‌نامه از مدل کوادروتور "دراگان فلایر" به عنوان ربات پرنده‌ی بدون سرنشین برای شبیه سازی‌ها هستفاده شده هست.


طراحی و بهینه‌سازی عملکرد یک دودکش خورشیدی با توان 50 کیلو وات
همچنین برای کنترل پرنده به منظور تعقیب خط سیر طراحی شده، از کنترلر LQR هستفاده شده، و نشان داده شده هست که پرنده با تقریب بسیار خوبی مسیر را دنبال خواهد کرد.


بازیافت انرژی سیستم LNG در زمان تبدیل دوباره آن به گاز
در کلیه مراحل این پایان‌نامه برای شبیه سازی‌ها از نرم افزار Matlab R2012b هستفاده شده هست.


تحلیل آئروالاستیک تیر و جرم متصل به آن با در نظر گرفتن خصوصیات الاستیک و میرایی در محل اتصال


بررسی جریان و انتقال حرارت لایه مرزی آرام نانوسیالات برروی صفحه تخت


78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews