پتانسیل‌سنجی انرژی خورشیدی و تعیین زاویه بهینه کلکتورهای تخت خورشیدی در شهر اراک


پتانسیل‌سنجی انرژی خورشیدی و تعیین زاویه بهینه کلکتورهای تخت خورشیدی در شهر اراک
چكيده برای هستفاده از انرژی خورشیدی در هر منطقه لازم هست وضعیت تشعشع خورشیدی بررسی شود.


بررسی رفتار ویسکوالاستیک اتصال چسب تحت بار ثابت و متغیر در دمای بالا
همچنین بازده کلکتورهای خورشیدی حرارتی و پنل‌های فتوولتائیک به تشعشع خورشیدی دریافتی و موقعیت اون‌ها بستگی دارد.


شبیه‌سازی دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه‌ای: تأثیر کوپل پتانسیل الکتریکی، دما و تنش
در این مطالعه به ارزیابی تشعشع خورشیدی و بهینه‌سازی زاویه شیب کلکتورهای تخت خورشیدی در شهر اراک برای تنظیم روزانه، ماهانه، فصلي، شش‌ماهه و يا سالانه برای اولین بار پرداخته شده هست.


بررسی و بهبود عملکرد سیستم CCHP
به این منظور از داده‌های ثبت شده برای یک دوره ده ساله هستفاده شده هست.


بررسی تجربی عملکرد حرارتی کلکتور خورشیدی استوانه‌ای
در این تحقیق از یک مدل ریاضی برای تخمین تشعشع خورشیدی کل روی سطح زاویه‌دار به سمت جنوب هستفاده شده هست.


مدلسازی و کنترل یک کوادروتور حامل جرم معلق با استفاده از پایدارساز مجزا
برپايه نتایج بدست آمده، تشعشع خورشیدی در اراک در 214 روز از سال در محدوده 15 تا 30 مگاژول بر متر مربع می‌باشد.


تسخیر موج ضربه‌ای با کنترل عددی
ماکزیمم و مینیمم میانگین ماهانه تشعشع روزانه روی سطح افقی 14/26 و 74/8 مگاژول بر متر مربع به ترتیب در ماه‌های تیر و دی می‌باشد.


توسعه یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی سریع در بهینه‌سازی چند منظوره شکل کانال‌های موج‌دار در مبدل‌های حرارتی
همچنین در اراک 118 روز آفتابی یا خیلی آفتابی با شاخص صافی هوای بالاتر از 6/0 وجود دارد.


بررسی عددی عملکرد توربین بادی خانگی
شیب بهينه براي تنظيم ماهانه از صفر درجه در ماه‌هاي خرداد و تير تا حداكثر 9/56 در آذر متغير مي‌باشد و شیب بهینه سالانه 24 می‌باشد که حدود 10 درجه کمتر از عرض جغرافیایی اراک ( 06/34) می‌باشد.

علاوه بر این شیب بهینه برای تنظیم فصلی در زمستان و پاییز به ترتیب حدود 10 و 12 درجه بیشتر از عرض جغرافیایی می‌باشد، این در حالی هست که شیب بهینه برای بهار و تابستان به ترتیب حدود 28 و 24 درجه کمتر از عرض جغرافیایی می‌باشد.

نتایج همچنین نشان می‌دهند که افزایش تشعشع دریافتی سالیانه برای تنظیم سطح به صورت روزانه، ماهانه، فصلي، شش‌ماهه و سالانه در مقایسه با سطح افقی به ترتیب 95/10%، 65/10%، 61/9%، 59/9% و 8/5% می‌باشد.

كلمات كليدي: تشعشع خورشيدي، پتانسيل‌سنجي، زاايشانه شيب بهينه، كلكتور تخت خورشیدی، اراک


72 out of 100 based on 47 user ratings 1172 reviews