اثر تغییر راستای میدان مغناطیسی بر جریان جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مربعی


اثر تغییر راستای میدان مغناطیسی بر جریان جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مربعی
در این پایان نامه اثر تغییر راستای میدان مغناطیسی بر جریان جابجایی طبیعی نانوسیال آب-مس در یک محفظه مربعی به روش عددی بررسی می‌شود.


بررسی تجربی اثر نسبت ابعادی موانع مستطیلی بر ضریب پسای صفحه‏‎ی تخت
دیواره پایینی محفظه به طور یکنواخت گرم شده و دیواره های عمودی در دمای نسبتا پایین برنامه دارند و دیواره فوقانی عایق می باشد.


بررسی پارامترهای آیرودینامیکی طراحی سیستمی موتور در هواپیما با کمک نرم‌افزار DATCOM و استخراج الگوریتم زیربرنامه‌های مرتبط با آن
معادلات حاکم به روش حجم کنترل جبری شده و به کمک الگوریتم سیمپل حل می شوند.


تعیین تنش‌های پسماند در چندلایه‌های کامپوزیت - فلز به روش سوراخکاری مرحله‌ای
اثر پارامترهایی مثل عدد ریلی، عدد هارتمن، جهت میدان مغناطیسی و کسر حجمی نانوذرات بر جریان و انتقال حرارت بررسی می‌شود.


بررسی روش لیزر فرمینگ برای ایجاد یقه بر روی ورق‌های تخت


امکان‌سنجی استفاده از اختلاف دمای زمین و محیط جهت کاهش یا حذف مصرف انرژی گرمکن ایستگاه تقلیل فشار


66 out of 100 based on 51 user ratings 1076 reviews

تخمین پارامترهای با تغییرات سریع ربات‌های یک مجموعه از آرایش رباتها، توسط فرمانده کنترل آرایش در محیط اغتشاشی
مطالعه توزیع تنش پسماند ایجاد شده در فرایند تولید فنر مارپیچ فشاری سیستم تعلیق خودرو
تحلیل رفتار ترک در نانولوله‌های کربنی به کمک مدل مکانیک ساختاری
بررسی ارتعاشات غیرخطی میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط مایع
مدل‌سازی و وضعیت‌سنجی موتور اشتعال جرقه‌ای با استفاده از معادلات قیاسی
جابجایی طبیعی هیدرومغناطیسی نانوسیال در محفظه‌های H شکل
مطالعه‌ی مقایسه‌ای سیستم های تولید توان با منابع گرمایی آنتالپی پایین
بهینه سازی عددی پمپ گریز از مرکز پمپیران مدل 200-32
بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار ورق 2 لایه جوش انفجاری شده Al/Cu بعد از فرآیند تغییر شکل در کانال زاویه‌دار به وسیله نورد ECAR
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*