بررسی جریان مغشوش سه بعدی حول یک بال نزدیک سطح زمین


بررسی جریان مغشوش سه بعدی حول یک بال نزدیک سطح زمین
دراین تحقیق جریان مغشوش سه بعدی اطراف یک ایرفویل بااستفاده ازنرم افزار مطالعه عددی شده هست.سیال درنظرگرفته شده تراکم ناپذیرونیوتنی می باشد.اثرزمین روی ایرفویل بوسیله تغییرات فاصله اون اززمین بررسی می شود.روش حجم کنترل محدود برای گسسته سازی معادلات حاکم بکاررفته هست.


بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در کانال حاوی فیبر متخلخل
اثرزاویه حمله ونسبت منظری روی ضرایب آیرودینامیکی بررسی شده هست.مقایسه نتایج حاضروآزمایشگاهی تظابق خوبی دارند.مدل توربولانسی هستفاده شده مدل اسپالارات آلماراس می باشد.توزیع فشارروی ایرفویل دردونسبت منظری 1و2 درحالتهای مختلف بررسی شده هست.نتایج نشان می دهد که دریک زاویه حمله ثابت افزایش نسبت منظری وکاهش فاصله اززمین باعث افزایش نیروی لیفت وکاهش نیروی درگ می شود.افزایش نسبت لیفت به درگ باعث افزایش راندمان آیرودینامیکی بال می شود.


مدل سازی ترموهیدرلیکی بازیاب موتور استرلینگ


بررسی عددی جریان سیال در مخلوط‌کننده‌های میکروپره‌دار به روش هیدرودینامیک ذرات هموار


54 out of 100 based on 49 user ratings 674 reviews

طراحی مسیر بهینه برای ربات کابلی فضایی معلق
مدل‌سازی، شبیه‌سازی و تحلیل آسیب‌های وارد به ستون فقرات گردنی ناشی از تصادف
مطالعه عددی جریان سیال و انتقال حرارت در میکروکانال ها با حضور ذرات معلق نانو در سیال
تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی با الیاف پیزوالکتریک
بررسی تئوری و تجربی تاثیر استفاده از نانوسیالات بر بازده حرارتی و الکتریکی صفحات فتوولتاییک-حرارتی
شبیه‌سازی عملکرد یاتاقان‌های ساچمه‌ای به روش المان گسسته
تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی روی لوله بادامکی در محیط متخلخل
تحلیل تاثیر بلبرینگ معوج و دمپر فیلم فشار رینگ شناور بر رفتار دینامیکی روتور
بررسی و بهبود عملکرد سیستم CHP با مولد میکروتوربین
شبیه‌سازی جریان دو بعدی درون محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن
بررسی عددی تأثیر فشار ورودی بر عملکرد دستگاه ورتکس تیوب مجهز به نازلهای همگرا
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*