مدلسازی دینامیک غیرخطی پهپاد بال ثابت و طراحی کنترلگرهای مد لغزشی و PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک


مدلسازی دینامیک غیرخطی پهپاد بال ثابت و طراحی کنترلگرهای مد لغزشی و PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
در سال‌های اخیر گرایش و توجه به پهپاد یا پرنده هدایت‌پذیر از دور، به ویژه وسایل هوایی با طول بال کمتر از 2 متر، چه در زمینه‌های نظامی و چه در زمینه‌های تجاری افزایش پیدا کرده هست.


بررسی تجربی عملکرد سیستم ذخیره‌ساز حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در آبگرمکن خورشیدی تخت
با توجه به کاربردهای این وسایل هوایی کنترل اونها نقش مهمی در برآورد اهداف ایفا خواهد نمود.


طراحی تخمین‌گر غیرخطی مبتنی بر تکنیک معادله ریکاتی وابسته به حالت برای خودروهای مفصل دار
هدف از این پایان نامه مدل‌سازی دینامیک غیرخطی یک پهپاد بال ثابت و طراحی کنترلگر برای متغیرهای پروازی می‌باشد.


تحلیل خمش و ارتعاشات آزاد ورق‌های نسبتاً ضخیم همراه با لایه‌های پیزوالکتریک با استفاده از تئوری ورق اصلاح شده
مدل دینامیک شش درجه آزادی غیرخطی وسیله پرنده موردنظر در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB توسعه داده شده هست.


مدل سازی و شناسایی پارامترهای یک عملگر نیوماتیک
این مدل شامل معادلات شش درجه آزادی وسیله پرنده، مدل‌سازی نیروها و گشتاورهای آیرودینامیک، پیشرانش و جاذبه، مدل عملگرها و مدل محیط می‌باشد.


بررسی تجربی تاثیر محیط بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت AA5083/AL2O3 تولید شده به روش فرآوری اصطکاکی اغتشاشی
معادلات شش درجه آزادی پهپاد با هستفاده از قوانین نیوتن و اویلر هستخراج شده هست.


بررسی تجربی و آزمایشگاهی خواص ترموفیزیکی و عملکرد حرارتی نانوسیالات درون مبدل صفحه ‌ای
در این پایان نامه به پیاده سازی روش کنترل کلاسیک تناسبی-انتگرال-گیر-مشتق‌گیر با جبران ساز پیش‌خوراند و کنترل مقاوم مد لغزشی برای کنترل زوایای اویلر، ارتفاع و سرعت پرداخته شد.


بررسی اثر پارامترهای فرآیند اکستروژن مستقیم مواد پلیمری بر روی کیفیت محصول نهایی
جهت تنظیم ضرایب بهینه برای کنترلگرها از روش تکاملی الگوریتم ژنتیک که یکی از زیر‌مجموعه‌های محاسبات تکامل یافته هست و رابطه مستقیمی با مبحث هوش مصنوعی دارد، هستفاده شد.


آنالیز سیستم‌های سیکل تبرید هوایی ترکیبی
نتایج شبیه‌سازی‌ها حاکی از عملکرد مطلوب سیستم کنترلی مقاوم مدلغزشی در توانایی کنترل دینامیک چند متغیره با کوپلینگ بالا و غیرخطی وسیله پرنده می‌باشد.

در پایان جهت ارزیابی کنترلگرهای طراحی شده، عملکرد مدل دینامیک وسیله پرنده در حضور اغتشاشات باد ارزیابی شده و همچنین با روش‌ کنترلی دیگر اعمال شده بر پهپاد مشابه مقایسه شده هست.

نتایج این بخش عملکرد مطلوب کنترلگر مقاوم مدلغزشی-ژنتیک در حضور اغتشاشات و در مقایسه با روش کنترلی دیگر را نشان می‌دهد.
66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews