بررسی کمانش نانولوله های کربنی با اثر سطحی در بستر الاستیک بر مبنای تئوری غیر محلی


بررسی کمانش نانولوله های کربنی با اثر سطحی در بستر الاستیک بر مبنای تئوری غیر محلی
در طی سال‌های اخیر هستفاده روزافزون از فناوری نانو ساختارها لزوم محاسبه خواص مکانیکی و شناسایی رفتار مکانیکی این سازه هارا نمایان کرده هست.


مدل سازی و تحلیل دینامیکی ربات مار مانند سه بعدی
کاربردهای متنوع نانو لوله های کربنی هم چون وسایل نانو الکترومکانیکی با توجه به خواص ویژه این مواد از جمله مدول یانگ بالا و هستحکام کششی خوب باعث شده هست که تحقیقات مهمی در مدل سازی نانو لوله‌ها به عمل آید.


مدل‌سازی و شبیه‌سازی دوبعدی واکنش‌های الکتروشیمیایی سیستم‌های باتری
از اون جا که کمانش موضوع مهمی در چند سال اخیر روی نانومتریال مطرح شده هست.


شبیه‌سازی عددی گرمایش و مرطوب شدن هوا در حفره‌ی بینی انسان
در این پروژه با هستفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی (nonlocal) و اثر سطحی در بستر الاستیک یک کد عددی تدوین خواهد شد که مقدار بار کمانش بحرانی نانو لوله های کربنی را محاسبه می‌کند.


ساخت و تست پنل ساندویچی با هسته لانه زنبوری آلومینیومی و پوسته کامپوزیتی پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)
هم چنین تاثیر پارامترهای مختلفی هم چون اثرات اندازه در بعد نانو، شرایط تکیه گاهی، طول و سطح مقطع نانو لوله های کربنی بر روی مقدار بار کمانش بحرانی بررسی می‌شود.


شبیه‌سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات مایکرو و نانو در بینی انسان پس از عمل جراحی مجازی اسفنوئیدوتومی
روش الاستیسیته غیر محلی توانایی خوبی در لحاظ کردن اثرات اندازه در مدل پیوسته دارد که محاسبات را کاهش می‌دهد.


مدل‌سازی عددی جریان مایع مغزی نخاعی درون بطنهای مغز و فضای زیرعنکبوتیه‌ی مغز و نخاع
هم چنین هستفاده از یک مدل تئوری که بتواند تحلیل تقریبی مناسب را ارائه کند بسیار حائز اهمیت هست.


بررسی اثر پارامترهای فرآیند تولید شمش نیمه جامد آلیاژ Al-A356 بر روی خواص قطعه تولیدی به روش تیکسوفورجینگ
اخیرا با هستفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی که اولین بار توسط ارینگن مطرح شد، قابلیت مدل‌های پیوسته در بعد نانو به طور مطلوبی ارتقا یافته هست.


اصلاح ساختار شبکه مبدل‌های حرارتی به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی واحد کاهش گرانروی پالایشگاه بندرعباس به کمک تکنولوژی پینچ
در این تئوری اثرات مقیاس طولی کوچک لحاظ می گردد و مقدارتنش یک نقطه به مقدار کرنش تمام نقاط جسم بستگی دارد.

هم چنین در این تئوری از اثرات سطحی نیز هستفاده خواهد شد.

هنگامی که ابعاد مقطع نانو لوله کاهش یابد اثرات سطحی با ثابت‌های الاستیک تمایل به افزایش بار بحرانی به ویزه برای نانو لوله های کربنی باریک خواهدشد.

.

لازم به ذکر هست که مقدار نیروی بحرانی کمانش قبلا بدون هستفاده از تئوری غیر محلی و اثر سطحی بررسی شده اند.

هم چنین تفاوت این پایان نامه با دیگر پایان نامه های مشابه بررسی هم وقت هستفاده از تئوری غیر محلی و اثر سطحی در بستر الاستیک می باشد.
66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews