بررسی تجربی اثر نسبت ابعادی موانع مستطیلی بر ضریب پسای صفحه‏‎ی تخت


بررسی تجربی اثر نسبت ابعادی موانع مستطیلی بر ضریب پسای صفحه‏‎ی تخت
در بسیاری از پدیده‌های مکانیک سیالات، جریان سیال در نزدیکی یک صفحه‌ی جامد صورت می‌گیرد.


تحلیل ارتعاشات روتورهای یکسر آویزان با در نظر گرفتن اثر غیرخطی کوتاه شدگی
نیروی پسا در این نوع جریان ها از اهمیت بالایی برخوردار هست، بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد حضور مانع مستطیلی در نزدیکی صفحه‌ی تخت، سبب کاهش ضریب پسای متوسط می گردد که میزان این تغییرات وابستگی زیادی به ابعاد هندسی مانع دارد.


تحلیل تغییر شکل استاتیکی و دینامیکی میکروتیر یک‌سر درگیر لایه نشانی شده با لایه ویسکوالاستیک تحت تحریک الکترواستاتیک
مقاطع مستطیلی با توجه به نسبت ابعادی، خود مولد گردابه‌ها با فرکانس‌های مختلف در دنباله هستند.


تحلیل تنش و بررسی تأثیر ساختار نواحی جوش در اتصال هیبریدی تسمه فلزی
در این پروژه با قرار‌دادن موانع مستطیلی با نسبت‌های ابعاد مختلف در نزدیکی صفحه‌‌ی تخت در تونل باد، در رینولدزهای مختلف میزان نیروی پسای وارد بر صفحه‌ی تخت به صورت تجربی به وسیله لودسل خمشی و مدل‌سازی بوسیله نرم‌افزار فلوئنت (fluent) اندازه‌گیری گردیده و همچنین فرکانس تولید گردابه‌ها به شکل تجربی اندازه‌گیری شده‌است.


مطالعه‌ی عددی سیستم دو لوله‌ای ذخیره‌سازی انرژی حرارتی با گرمای نهان جهت بهبود انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده
نتایج نشان دهنده کاهش ضریب پسای صفحه‌ی تخت در حضور مانع مستطیلی و افزایش عدد رینولدز جریان می‌باشد.


تحلیل رفتار الاستیک و خزشی دیسک دوار پیزو‌الکتریک در میدان حرارتی و الکترو‌مغناطیسی
همچنین افزایش نسبت ابعادی سبب کاهش فرکانس تولید گردابه‌ها و افزایش عدد اشتروهال می‌گردد، همچنین سبب جدایش لایه‌مرزی سپس مانع می‌شود.


طراحی، بهینه‌سازی و تعیین ظرفیت سیستم تولید همزمان الکتریسیته، گرمایش و سرمایش
در نتیجه با افزایش نسبت ابعادی و رینولدز جریان که سبب کاهش فرکانس تولید گردابه‌ها می‌گردد ضریب پسای صفحه‌ی تخت کاهش می‌یابد.


بررسی عددی تاثیر استفاده نانوسیال بر میزان انتقال حرارت در کلکتورهای خورشیدی لوله خلا
نتایج مربوط به ضریب پسا با نتایج عددی مقایسه گردیده، همچنین عدم قطعیت مربوط به تمامی نتایج محاسبه گردیده هست.


تحلیل جریان دو بُعدی در اطراف بالواره نوسانی با استفاده از روش انطباق مش ترکیبی54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews