بررسی پارامترهای آیرودینامیکی طراحی سیستمی موتور در هواپیما با کمک نرم‌افزار DATCOM و استخراج الگوریتم زیربرنامه‌های مرتبط با آن


بررسی پارامترهای آیرودینامیکی طراحی سیستمی موتور در هواپیما با کمک نرم‌افزار DATCOM و استخراج الگوریتم زیربرنامه‌های مرتبط با آن
دتکام به عنوان یک نرم افزار مناسب در زمینه طراحی انواع هواپیماهای زیر صوت و مافوق صوت مورد هستفاده برنامه گرفته و همچنان به عنوان یک مرجع قابل هستناد شناخته می شود.روش دتکام به این گونه هست که در ابتدا اطلاعات لازم از جمله مشخصات هندسی اجزاء ساختمان هواپیما ،شرایط پروازی و دیگر پارامتر های مورد نیاز را دریافت می نماید و پس از اون با توجه به ماموریت تعیین شده هواپیما،از میان موتورهای موجود یک موتور را انتخاب نموده و مشخصات مربوط به اون را در قالب لیست نام ها در کد ورودی برنامه وارد می نماید و با اجراکردن برنامه، خروجی های مورد نظر شامل ضرایب آیرودینامیکی را به طراح می دهد.


تحلیل تغییر شکل استاتیکی و دینامیکی میکروتیر یک‌سر درگیر لایه نشانی شده با لایه ویسکوالاستیک تحت تحریک الکترواستاتیک
موتورهای ملخی یک انتخاب مناسب برای هواپیماهای زیر صوت می باشند.مقدار تراست موتور و هندسه پره های ملخ پارامترهای اثرگذار بر پایداری و کنترل هواپیما بوده و هرگونه تغییر در اونها باعث کاهش و یا افزایش ضرایب آیرودینامیکی می گردند.در این پروژه ابتدا ضمن معرفی نرم افزار دتکام، لیست نام های این برنامه معرفی و سپس جهت بررسی نحوه عملکرد نرم افزار دتکام به حل یک نمونه هواپیما می پردازیم.


تحلیل تنش و بررسی تأثیر ساختار نواحی جوش در اتصال هیبریدی تسمه فلزی
در مراحل پایانی ضمن تبیین الگوریتم محاسباتی روش دتکام با اعمال تغییرات در برخی از لیست نام های موتور ملخی نتایج حاصله را مورد تجزیه و تحلیل برنامه می دهیم.


مطالعه‌ی عددی سیستم دو لوله‌ای ذخیره‌سازی انرژی حرارتی با گرمای نهان جهت بهبود انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده
هدف از واکاوی الگوریتم در این پروژه این هست که در یابیم چگونه ویژگی ها و مشخصه های هندسی یک موتور ملخی باعث تغییر در زاویه حمله هواپیما ودرپی اون ضرایب برآ، پسا و همچنین ممان پیچشی هواپیما می گردد.یافتن این ارتباط باعث می گردد ضمن بهینه سازی مشخصه های یک موتور ملخی، اثرات جریان لغزشی پشت ملخ و تغییری که در میزان فشار دینامیکی سطوح غوطه ور در این جریان رخ می دهد را تحلیل نمود.


تحلیل رفتار الاستیک و خزشی دیسک دوار پیزو‌الکتریک در میدان حرارتی و الکترو‌مغناطیسی


طراحی، بهینه‌سازی و تعیین ظرفیت سیستم تولید همزمان الکتریسیته، گرمایش و سرمایش


80 out of 100 based on 50 user ratings 1250 reviews

بررسی عددی تاثیر استفاده نانوسیال بر میزان انتقال حرارت در کلکتورهای خورشیدی لوله خلا
تحلیل جریان دو بُعدی در اطراف بالواره نوسانی با استفاده از روش انطباق مش ترکیبی
تحلیل سینماتیک و دینامیک یک ربات صفحه‌ای سه درجه آزادی
بررسی استحکام اتصال دائم دو فولاد غیر همسان HSS و فولاد کربن متوسط 30Mn5 توسط آزمایشات تجربی
ایجاد سیستم اتوماتیک برای طرح ریزی ستاپ‌ها و تعیین ترتیب عملیات ماشینکاری قطعات منشوری
انتگراسیون واحدهای تولید بیودیزل
شبیه‌سازی فرایند تولید آلیاژ آلومینیوم 8090 فوق ریزدانه به روش اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه‌دار با استفاده از تکنیک المان محدود
امکان‌سنجی استفاده از مئون گرافی در تعیین سوخت یک راکتور هسته ای
بررسی استانداردهای لازم و امکان سنجی استفاده از نانوسیال نقره به عنوان خنک کننده رادیاتور خودرو
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*