بررسی جریان و انتقال حرارت دو جت برخوردی نوسانی ناهمسان به صفحه تخت


بررسی جریان و انتقال حرارت دو جت برخوردی نوسانی ناهمسان به صفحه تخت
در این پایان نامه، نتایج حاصل از مطالعه عددی بر روی جریان و انتقال حرارت دو جت برخوردی نوسانی ناهمسان ارائه می شود.


طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری ضرایب معادله حالت مواد منفجره
حل عددی بر مبنای مدل سسازی دو بعدی برای جریان دو جت برخوردی انجام شده و تاثیر نوسان بر جریان و انتقال حرارت و جرم تشریح شده هست.


مدل‏سازی و تحلیل قابلیت اعتماد سازه بال هواپیما
مدل آشفتگی RNG k-? جهت مدل سازی از نظر سرعت و دقت بهتر بوده و در این پایان نامه نیز جهت مدل سازی رفتار جریان آشفته از همین مدل هستفاده شده هست.


مطالعه تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود هیدروفرمینگ قطعات مخروطی ورق‌های دولایه به روش هیدرودینامیکی با فشار شعاعی
پارامتر هایی نظیر میزان عدد رینولدز، فرکانس، دامنه و اختلاف فاز جریان دوجت بررسی شده هست.


مدل استارت آپ توربین گاز V94.2 زیمنس
نتایج عددی تاثیر تغییرات فرکانس نوسان بر متوسط عدد ناسلت را نشان می دهند.


کنترل فعال ارتعاشات عرضی یک صفحه مستطیل شکل با سوراخ مرکزی تحت نیروی اغتشاش
می توان مشاهده کرد که تغییرات عدد ناسلت برای فرکانس های کمتر از 50 هرتز قابل ملاحظه نیست اما در فرکانس های بالای 50 هرتز تا 200 هرتز می توان افزایش انتقال حرارت را مشاهده کرد.


طراحی سنسور نرم جهت تخمین پارامترهای توربوشارژر و موتور احتراق جرقه ای
در ادامه طی بررسی نتایج مشخص شد که اختلاف فاز بین جریان دو جت نیز موجب افزایش انتقال حرارت از سطح می شود زیرا تغییرات فاز باعث از بین رفتن ساختار جریان و دگرگون شدن اون در نقطه سکون می شود و همین امر موجب افزایش گردابه های جریان آشفته در این ناحیه می گردد که با افزایش آشفتگی جریان، ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی کاهش می یابد.


تحلیل تجربی - عددی استحکام کششی صفحات آلومینیومی دارای شکاف کناری تقویت ‌شده توسط وصله‏های کامپوزیتی دارای لایه فلز (FML)
افزایش دامنه نیز موجب افزایش آشفتگی و عدد ناسلت می شود.


بررسی انتقال حرارت روی ضرایب آیرودینامیکی بال هواپیما به روش عددی در جریان گذر صوتی
در نهایت با توجه به ساختار سرعت جریان می توان به این نکته اشاره کرد که انتقال حرارت اونی روی سطح به شدت به میزان لایه مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی در واحد وقت وابسته هست.
60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews