شبیه‌سازی عملکرد یاتاقان‌های ساچمه‌ای به روش المان گسسته


شبیه‌سازی عملکرد یاتاقان‌های ساچمه‌ای به روش المان گسسته
در این تحقیق، برای اولین بار شبیه‌سازی عملکرد یاتاقان ساچمه‌ای شیار عمیق بصورت سه‌بعدی به روش المان گسسته مورد بررسی برنامه گرفته هست.


آنالیز ارتعاشات و صدای ماشین‌آلات دوار و طراحی بالانسر دو صفحه‌ای با استفاده از داده‌های ارتعاشی
روش المان گسسته روش عددی هست که حرکت تعداد زیادی از ذرات کوچک را می‌توان به وسیله اون مورد بررسی برنامه داد.


طراحی، ساخت و کنترل سامانه ربات دو چرخ
در این پژوهش رفتار دینامیکی، شرایط اصطکاکی و تاثیر متقابل پارامترهای مهم مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی تجربی پدیده طغیان در کانال جریان کاتد در پیل‌های سوختی غشاء پلیمری
از اونجایی که یاتاقان‌ها کاربرد‌های زیادی دارند بررسی عملکرد یاتاقان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.


تحلیل جریان سیال همراه با ذوب و انجماد با روش شبکه بولتزمن
نتایج نشان داد که عیوب سطحی نظیر خستگی سطحی و عیوب اصطکاکی بر میزان تنش در یاتاقان موثر بوده و مقدار تغییرات اون با روش ارائه شده قابل اندازه‌گیری هست.


تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت در مسائل تقارن محوری با روش شبکه بولتزمن
همچنین در این تحقیق اثرات لقی و خروج از مرکزیت اجزاء یاتاقان بر میزان تنش و نیروهای برخورد بررسی شده هست.


تحلیل تنش پسماند در پره‌های پوشش داده شده‌ی کمپرسور و بررسی اثرات آن بر خواص مکانیکی پره
نتایج نشان می‌دهد که مدل ارائه شده توانایی ارزیابی عملکرد یاتاقان‌ها را دارد.


تحلیل تنش دینامیکی پاد صفحه‌ای نیم صفحه شامل ترک
لازم به ذکر هست دستیابی به نتایج فوق با روش آزمایشگاهی و تحلیلی بسیار دشوار می‌باشد.


تحلیل توزیع تنش و ممان در اطراف انواع گشودگی در صفحات چندلایه متقارن تحت بارگذاری کششی و خارج از صفحه به روش تحلیلی54 out of 100 based on 39 user ratings 614 reviews