بهینه‌سازی پمپ حرارتی زمین گرمایی در سیستم‌های تهویه مطبوع به روش الگوریتم تجمعی ذرات (PSO)


بهینه‌سازی پمپ حرارتی زمین گرمایی در سیستم‌های تهویه مطبوع به روش الگوریتم تجمعی ذرات (PSO)
انرژی زمین گرمایی یک انرژی تجدید پذیر هست که به دلیل در دسترس بودن اون مورد توجه روز افزون در تمام دنیا هست.


تحلیل عددی تاثیر توزیع هوا بر پاشش و احتراق سوخت مایع در محفظه احتراق
یکی از راه های هستفاده از این انرژی، پمپ های حرارتی زمین گرمایی اند که با دفن لوله هایی از جنس پلی اتیلن در داخل زمین می توان از اون به عنوان چاه یا منبع حرارتی هستفاده کرد.


بررسی عددی تاثیرات میدان مغناطیسی بر جریان و انتقال حرارت فروسیال غیرنیوتونی دارای هدایت الکتریکی در مجاری با دیواره الاستیک
با توجه به برنامه داشتن ایران بر روی کمربند خشکی، بیشتر شهرهای کشور نیاز به سرمایش بیشتری از گرمایش در طی سال دارند که این موضوع گرایشی را به سمت سیستم های ترکیبی با برج خنک کن پدید می آورد که در این سیستم ها تامین بخشی از بار سرمایش بر عهده برج هست.


طراحی و ساخت وسیله نقلیه الکتریکی با نیروی مولد هیبریدی پیل سوختی – باتری
در این پژوهش سعی شده هست تا با بیان روش مدل سازی اجزای سیستم ترکیبی و بهینه سازی اون، سیستم بهینه برای یک نمونه ساختمان شبیه سازی شده با کاربری تجاری در اقلیم های متفاوت تحلیل شود و ابعاد مختلف اون مورد بررسی برنامه گیرد.


مدل‌سازی دینامیکی آب شیرین‌کن‌های تقطیر چند مرحله‌ای و طراحی سیستم کنترل کننده مناسب
همچنین مقایسه دمای خروجی از تبديل در سیستم ترکیبی و پایه و تاثیر اون روی عملکرد پمپ حرارتی در سرمایش و گرمایش صورت گرفته هست و نشان داده شده که اثر برج خنک کن در سیستم ترکیبی در کاهش طول تبديل مورد نیاز و در نتیجه کاهش هزینه اولیه قابل توجه هست.


تحلیل فنی-اقتصادی استفاده از سیستم آب‌شیرین‌کن MED-TVC در مولد بخار بازیاب حرارت یک سیکل ترکیبی
واژه‌های کلیدی: پمپ حرارتی، سیستم ترکیبی، برج خنک کن، هزینه عمر

شبیه سازی عددی جریان های آشفته درون محیط متخلخل با روش شبکه بولتزمن


72 out of 100 based on 47 user ratings 722 reviews

بهبود اندازه‌گیری شتاب بر روی میز لرزه با استفاده از ترکیب داده‌های سنسوری
مقایسه‌ی فرآیند جوشکاری ضربه‌ای با پرتابه‌های سرعت بالا در شرایط خلاء و فشار اتمسفر
تحلیل اکسرژی و بهینه‌سازی یک سیستم فتوولتائیک/حرارتی مجهز به فیلتر نوری
بررسی و بهبود اندازه لبه چرخ الکترود در جوشکاری مقاومتی نواری پیوسته
بررسی عددی فرآیند ذوب در یک نیمکره به صورت دوبعدی با منبع حرارتی در داخل آن توسط روش شبکه بولتزمن
بررسی انواع مکانیزم‌های استحصال انرژی از امواج دریا و طراحی مفهومی یک مدل آزمایشگاهی جهت تامین توان 500 وات متناسب با شرایط محیطی دریاهای ای
تجزیه و تحلیل تجربی استفاده از انواع نانو ذرات در روغن ترانسفورماتورهای قدرت به منظور بهبود عملکرد خنک کاری آن
بررسی تأثیر حجم مخزن بر کارایی کلکتورهای خورشیدی لوله خلاء
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*