طراحی و ساخت جابجاکننده کاغذ با امواج آلتراسونیک


طراحی و ساخت جابجاکننده کاغذ با امواج آلتراسونیک
عملگرهای سونیک1 و آلتراسونیک2 در بعضی مواقع جایگزین سایر عملگرهای مغناطیسی و الکترومغناطیسی میشوند.


شبیه‌سازی و بررسی انتقال حرارت و افت فشار جریان آرام هوای عبوری از کانال‌های چین‌دار استوانه‌ای
در این پژوهش از عملگر پیزوالکتریکی برای جابجایی کاغذ هستفاده شده هست که در اون موتورهای معمول حذف و به جای اون عملگری سونیکی جایگزین میشود.


آنالیز ترموالاستیک سیلندر جدار ضخیم مدرج تحت فشار در بستر های الاستیک وینکلر و پاسترناک با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول
علت این جایگزینی دستیابی به سرعتهای بالاتر جابجایی کاغذ میباشد.


شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی جریان آرام نانوسیال در کانال مربعی با صفحه‌ی جداکننده و لوله ی صلب میانی
در این پژوهش نشان داده خواهد شد که وجود دندانه بر روی هستاتور، در افزایش سرعت از تاثیر بسزایی برخوردار هست.


بهینه‌سازی طراحی مبدلهای حرارتی فشرده صفحه‌ای پره‌دار با پارامترهای هندسی به منظور کمینه سازی هزینه ها
به‌طوری‌که در حضور یک دندانه بهینه دامنه مماسی بیضوی موثر در حرکت، چند ده برابر می‌شود، که این مهم موجب افزایش سرعت حرکت کاغذ خواهد شد.


تشخیص هوشمند تومور در بافت کبد به روش حس لامسه‌ی مصنوعی با استفاده از مدلسازی بافت بیولوژیک و طراحی کنترلر برای معاینه بهینه بافت
شبیه‌سازی هستاتور با نرم افزار کامسول4، به‌منظور اعتبارسنجی فرکانس تشدید با کارهای عملی انجام شد.


آشکارسازی فرایند تزریق پلاستیک به کمک گاز در قالبهای چند حفره‌ای
از نتایج شبیه سازی فرکانس تشدید هستاتورها بدست آمد.


تحلیل آزمایشگاهی اثر انعکاس دهنده های خورشیدی بر عملکرد سیستم های گرمایش خورشیدی (اجاق خورشیدی دو جهته)
همچنین مسیر بیضوی موج روان هم از خروجی‌های این قسمت بود.


بررسی تجربی تحریک لایه مرزی درهم توسط موانع پشت سرهم روی صفحه تخت
هدف از این پژوهش حذف غلتک و افزایش سرعت کاغذ به سرعت‌هایی بالاتر از 60 میلی‌متر بر ثانیه می‌باشد.

این سرعت در روشهای قبلی نقل نشده هست.

در اولین نمونه‌ جابجانماينده‌ی کاغذی که ساخته شد، هدف هستفاده از یک روی کاغذ بود درنتیجه از یک غلتک هم هستفاده شد.

نتایج در نمودارهایی در فصل سوم آمده هست.

در دومین نمونه جابجانماينده‌ی کاغذ، هدف حذف غلتک و هستفاده از هر دو روی کاغذ بود، ‌لذا هر دو روی کاغذ در تماس با دو هستاتور دقیقا مشابه، بودند.

سرعت پیش‌روی کاغذ در این نمونه تغییر محسوسی نداشت و در هر دو حالت سرعت ماکزیمم 80 میلی‌متر بر ثانیه حاصل شد.

در انتهای این فصل ایده‌ی حذف کامل قسمت مکانیکی راهنما هم مطرح می‌شود.
60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews