پیش‌بینی برگشت فنری از طریق اعمال کشش و خمش معکوس در فرایند شکل‌دهی پروفیل‌های طویل


پیش‌بینی برگشت فنری از طریق اعمال کشش و خمش معکوس در فرایند شکل‌دهی پروفیل‌های طویل
شکل‌دهی ورق‌های فلزی یکی از مهمترین روش‌های تولیدی بوده که امروزه در صنایع مختلف از جمله تولید قطعات صنعتی، لوازم اداری و خانگی، بدنه اتومبیل، قطعات هواپیما و ...، کاربرد بسیاری پیدا کرده هست.


بررسی عددی جریان آرام و دائمی با استفاده از روش اجزا محدود
بسیاری از لوازم و محصولات فلزی که در زندگی روزمره از اونها هستفاده می‌کنیم به وسیله فرایندهای شکل‌دهی ورق تولید شده‌اند.


آنالیز تحلیلی و عددی خطی مقاومت و کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی تحت بار محوری و ممان خمشی
در فرایندهای شکل‌دهی ورق‌های فلزی، یکی از شرایط بسیار موثر بر کیفیت و دقت قطعات تولیدی، پدیده برگشت فنری هست.


بررسی عددی جریان متلاطم در برخورد با صفحه ضخیم
اثر برگشت فنری به عنوان پدیده‌ای فیزیکی در نظر گرفته می‌شود که ناشی از بازیابی کرنش الاستیک ماده پس از باربرداری از ماده هست.


کاربرد روش کوپل اجزاء محدود و اجزاء مرزی در حل مسائل معکوس هدایت حرارت و انجماد
بنابراین مقدار اون به طور قابل توجهی وابسته به تنش در آخرین مرحله شکل‌دهی و قبل از جدا شدن قالب‌ها هست.


مقایسه مدلهای جریان متلاطم در جابجایی آزاد بین دو استوانه هم مرکز افقی
این پدیده بیانگر تغییر شکل ورق، پس از باربرداری و رها شدن ورق از نیروی پرس، هست.


انتقال جرم دائم در جریان آرام دائم پیرامون یک استوانه
پدیده برگشت فنری، دستیابی به دقت ابعادی بالا را ناممکن می‌سازد و باعث ایجاد مشکلات زیادی در مرحله مونتاژ قطعات تولیدی می‌شود.


استخراج پارامترهای بیومکانیکی در حرکت یکضرب وزنه‌برداری
بنابراین در فرایندهای شکل‌دهی ورق‌های فلزی پیش‌بینی میزان برگشت فنری برای تولید قطعات با دقت بالا امری ضروری هست.


تحلیل جریان در انژکتور هوادمشی با هسته دوار میانی
در این تحقیق از شبیه‌سازی فرآیند شکل‌دهی به کمک نرم‌افزار اجزاء محدود آباکوس (ABAQUS) هستفاده شده هست تا این تنش‌ها در راستای ضخامت ورق تعیین شوند سپس با توجه به الاستیک بودن مرحله باربرداری سهم تغییرشکل ناشی از خمش و کشش به صورت جداگانه در فرآیند برگشت فنری محاسبه شده و در نهایت شکل نهایی قطعه پس از فرآیند شکل‌دهی پیش‌بینی می‌شود.

ارزیابی نتایج این روش در مقایسه با مشاهدات آزمایشگاهی، عملکرد موفق اون را نه تنها در موارد با برگشت فنری‌های کوچک ثابت می‌کند بلکه برگشت فنری‌های بزرگ هم با هستفاده از این الگوریتم قابل پیش‌بینی هست.
60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews