ارائه مدل خرابی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش‌های انرژی


ارائه مدل خرابی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش‌های انرژی
در صنایع هوا فضا برای دیسک‌های توربین گاز کاربردهای متعددی مانند هستفاده در کمپرسور موتورهای جت تعریف شده هست.


طراحی دستگاه تولید انبوه فنرهای استحکام بالا با مقاطع مستطیلی
از اونجایی که این دیسک‌ها با سرعت زاویه ای بسیار بالا می چرخند، تحت نیروهای گریز از مرکز بزرگ برنامه می گیرند.


بررسی و ساخت توربین گاز آزمایشگاهی با استفاده از سوپرشارژ
نیرو های گریز از مرکز و همچنین نیروهای آیرودینامیکی ناشی از اختلاف فشار بین هر مرحله ی کمپرسور منجر به ایجاد تنش هایی در محل اتصال پره به دیسک می گردد که باعث کاهش مقاومت ماده ی سازنده و افزایش تغییر شکل دیسک شده و به مرور باعث خرابی و شکست دیسک می شود.


بررسی عددی انتقال حرارت و اختلاط دو سیال با جریان متلاطم در مجاری
بنابراین در این پایان نامه هدف کلی بررسی و تحلیل تنش در محل اتصال پره به دیسک و ارائه مدل خرابی با هستفاده از روش انرژی مبتنی بر قوانین انرژی می باشد.


برآورد خطا و حل تطبیقی در روش اجزاء محدود
روش فوق بر مبنای قانون بقای انرژی و اصل مومنتوم رابطه ی بین انرژی درونی و عمر را شرح می دهد.


استفاده از روشهای عددی و آماری در بهینه‌سازی اجزاء مکانیکی
در این روش اثرات فرکانس و شکل موج بارگذاری و وقت توقف نیز در نظر گرفته می شود.


انرژی خورشیدی قابل دسترس در استان کرمان و مدلهای پیش‌بینی کننده
تجزیه و تحلیل المان محدود در این پایان نامه با هستفاده از یک نرم افزار تجزیه و تحلیل المان محدود انجام می گیرد.


افزایش ضریب انتقال حرارت در جریان آرام تکفاز با استفاده از نوار مارپیچ
در فرآیند این تحلیل مراحل انجام کار بصورت زیر می باشد: 1_تحلیل تنش و نیرو های وارده به محل اتصال با در نظر گرفتن هندسه ی اتصال پره بر روی دیسک و با توجه به شرایط بار اعمالی در محل اتصال 2_تعیین حوزه ی تنش حاکم بر محل اتصال با هستفاده از روش معادل سازی پروسه ی خرابی محل اتصال 3_ارائه ی یک مدل خرابی با در نظر گرفتن شرایط نیروهای حاکم در محل اتصال و معادل اون همچنین در آخر برای اعتبار سنجی روش از رویکرد مکانیک شکست نیز برای تخمین عمر هستفاده شده هست.


بررسی عددی سیال غیرنیوتنی در ناحیه حلقوی بین دو لوله هم محور
اختلاف نتایج حاصل شده با هستفاده از روش پاریس به وضوح اهمیت شکل موج، فرکانس بارگذاری و وقت توقف که در مدل انرزی بکار رفته هست را نشان می دهد.
74 out of 100 based on 84 user ratings 434 reviews