مدل استارت آپ توربین گاز V94.2 زیمنس


مدل استارت آپ توربین گاز V94.2 زیمنس
در این پایان‌نامه روشی جدید برای مدل‌سازی توربین گاز مولد برق در نیروگاه‌ها در مرحله راه-اندازی ارائه می‌شود.


تحلیل عددی ترکیب اثر سوئیرلر و جت‌های هوای ورودی در ناحیه اولیه محفظه احتراق توربین گاز
تفاوت مدل ارائه شده با مدل‌های پیشین در نحوه‌ی مدل‌سازی کمپرسور هست.


تحلیل جریان در داخل یک مخزن همراه با سطح آزاد
در این روش نحوه‌ی تقسیم‌بندی طبقات کمپرسور متفاوت هست.


شبیه‌سازی موتورهای اشتعال جرقه‌ای به روش پر و خالی
در روش حاضر طبقات کمپرسور به سه دسته جلویی، میانی و انتهایی تقسیم می‌شوند که هر کدام منحنی عملکرد متفاوتی در دورهای پایین دارند.


تحلیل عددی جریان دو بعدی آشفته اطراف کامیونهای دارای بادگیر و بدون بادگیر
جهت مدل‌سازی از فرم انتگرالی معادلات بقای جرم، مومنتوم و انرژی در حالت گذرا هستفاده می‌شود.


بهینه‌سازی شکل محفظه احتراق موتور پیکان 1600 به منظور کاهش مصرف سوخت و میزان گازهای آلاینده
مدل ارائه شده در مقایسه با کارهای قبلی از حجم محاسبات کمتری برخوردار هست.


بررسی تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری بر روی عمر ابزار فرزکاری در تولید
اگرچه خطای اون به میزان بسیار کمی افزایش یافته هست.


طراحی و بهینه‌سازی فنر تخت کامپوزیتی
هم‌چنین تأثیر برنامه وقتی انتخاب شده برای میزان سوخت ورودی بر تغییرات سرعت دورانی محور توربین و تأثیر به کارگیری شیرهای تخلیه میانی کمپرسور بر روی کاهش دمای ورودی به توربین همراه با حفظ حاشیه سرج مناسب کمپرسور ارائه می‌شود.


دینامیک و دینامیک معکوس یک بازوی ربات دولینکی انعطاف‌پذیر با مفصل منشوری
سپس نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی که مربوط به وقت جرقه‌زنی تا رسیدن به دور نامی هست، مقایسه می‌شود و تطابق خوبی میان اون‌ها دیده می‌شود.

با صحه‌گذاری مدل پیشنهادی برنامه‌ی وقتی انتخاب شده برای میزان سوخت ورودی به محفظه احتراق و گشتاور موتور راه‌انداز تأیید می-شود.
60 out of 100 based on 15 user ratings 740 reviews