مقدمه ای بر طراحی مطمئن سیستمهای کنترل گسترده


مقدمه ای بر طراحی مطمئن سیستمهای کنترل گسترده
با پیشرفت فناوری نیمه هادیها و شبکه های کامپیوتری هستفاده از یک ساختار کامپیوتری توزیع نماينده برای کنترل و مو نیتورینگ سیستمهای بزرگ و پیچیده مقرون به صرفه و عملی شدو سیستمهای کنترل گسترده به عنوان یک راه حلی منطقی ، ساخت یافته و کارا در صنعت اتوماسیون مورد هستفاده برنامه گرفتند .


بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات اهمی با استفاده از الگوریتم های شهودی و نظریه گراف
ار اونجا که سیستمهای کنترل گسترده معمولا در رابطه با کنترل و حفاظت سیستمهای بزرگ پیچیده حساس و گران قیمت مورد هستفاده برنامه می گیرند.


تخمین زاویه ورود سیگنال‌های CDMA
قابلیت اطمینان یکی از مهمترین مشخصات این سیستمها می باشد در این مقاله پس از ارائه تعاریف و مقدمات لازم به بیان مفاهیم سیستمهای مطمئن و فاکتور های مهم در این رابطه و نحوه محاسبه دسترس پذیری ، پیچیده و وقتگیر می شود ، هستفاده از روشهای الگوریتمی که خودکار کردن روند محاسبه را ممکن می سازند ، ضروری هست بنابراین در ادامه ، یکی از روشهای تحلیل این گونه سیستمها ( روش تحلیل درختی خرابی ) معرفی می شود .


تحلیل فیلتر و میکسرهای مایکرویو نوری به وسیله پارامترهای قابل تنظیم
در پایان توصیه ها و اصول لازم در طراحی و انتخاب سیستم کنترل نیروگاههای حرارتی بیان خواهد شد.


کاهش تاثیر کمبود ولتاژ در سیستم های توزیع با استفاده از جبرانگر D-Statcom


بررسی محدودیت‌های عملکردی در سیستم‌های کنترل غیرخطی


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews

مدل سازی کوره قوس الکتریکی و جبران فلیکر ولتاژ ناشی از آن با استفاده از جبران ساز استاتیکی توان راکتیو
طراحی و پیاده سازی شتاب دهنده سخت افزاری روی یک FPGA جهت سیستم توموگرافی مقاومت الکتریکی
کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی سه فاز با استفاده از مبدل ماتریسی
تشخیص هویت گوینده در زبان فارسی بصورت مستقل از متن
استخراج ویژگی های گفتار جهت استفاده در تبدیل صدا
پیاده سازی لایه Baseband پروتکل بلوتوث بر روی تراشه FPGA
تصدیق هویت گوینده با استفاده از مدل مخلوط گوسی
مقایسه تطبیقی خدمات مشترکین شرکت‌های توزیع برق در کشورهای توسعه‌یافته و ایران
انتخاب متغیرهای ورودی در شناسایی سیستم‌ها و کاربرد آن در پیش‌بینی سری‌های زمانی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*