ثبت حرکات چشم


ثبت حرکات چشم
سیگنالهای بسیار ضعیفی از اطراف چشم توسط الکترودهایی گرفته می شود که متناسب با حرکت چشم هستند.


کنترل پیش‌بین فرایند زیستی تولید پنی‌سیلین
سپس تقویت و فیلتر می شوند.


تشخیص مواد تشکیل دهنده رسوب رگ در تصاویر IVUS
بعد بصورت دیجیتالی در می آید و پردازشهای لازم برای حذف نویز و آرتینکلتها و سیگنالهای اضافی توسط کامپیوتر انجام خواهد شد و نتیجه نهایی موقعیت چشم خواهد بود.


استفاده از کنترل تطبیقی در تخمین پارامترهای متغیر در کنترل برداری موتور القایی


بررسی و بهبود روشهای مدیریت توان پویا با کمک تغییر ولتاژ و فرکانس برای مدارهای دیجیتال در فناوری نانو
نمایه ها:


72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews

مدلسازی و مانیتورینگ فرآیند حفاری زیرتعادلی با استفاده از تخمین و نظریه ترکیب اطلاعات
تضمین پایداری و ارتقای قوام در کنترل پیش بین با استفاده از رویکردهای غیرخطی
پیاده سازی تقویت کننده‌های مایکروویو بر روی موجبرهای مجتمع شده در زیرلایه
بررسی و شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) و تاثیر آن بر بهبود کمبود ولتاژ سیستم توزیع
طراحی و ساخت یک آنتن پچ حلقوی با چند فرکانس کاری
طراحی یک گیرنده کم توان بر مبنای استاندارد زیگ‌بی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
بهبود بازسازی تصاویر الاستوگرافی با استفاده از روشهای چند مقیاسه و روشهای غیرخطی
بررسی و مدل‌سازی اثرات پارازیتیکی و نویز زیرلایه در تقویت‌کننده کم نویز و نوسانگر کنترل‌شده با ولتاژ در فرکانس 5 گیگاهرتز
کنترل پیش‌بینی سیستم‌های هایبرید مرکب منطقی دینامیکی
بررسی خواص نوری، بلوری و الکتریکی لایه‌های شفاف و هادی Al:ZnO
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*