طراحی کنترل کننده‌های هوشمند


طراحی کنترل کننده‌های هوشمند
با عنایت به نکات عمده‌ای که در بخش قبل از توضیحات عنوان گردید و با نظری اجمالی به طیف وسیعی از نوشتجات که روزبروز بر تعدادشان نیز اضافه کرده شده و نظر خاص به موضوع اخیر دارند اهمیت موضوع بیش از پیش آشکار می‌گردد ، شالوده پايه ی بحث ما تحقق یک کنترلی فازی و کنترلری که با تکیه بر کانون معرفت اولیه خود بگونه‌ای تقریبی عملکرد هستنتاج تقریبی را به نمایش می‌گذارد) به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌باشد ، امروزه شبکه‌های عصبی با عنایت به قدرت میان‌یابی و یادگیری خود از ابزارهای قدرتمند در زمینه آموزش قواعد کنترلی به شمار می‌آیند و معماریهای متنوع یادگیری (یادگیری با سرپرستی ....) هر یک جای تامل و تفحص بیشتری را می‌طلبد ، لزوم تعادلی شیوه‌های کاربردی در صنعت این حقیقت مسلم را یادآوری می‌کند که اگر نخواهیم در جهان صنعتی کنونی همگام با سیر تکاملی تفکرهای موجود حرکت کنیم بایستی با حرکتی دقیق و زیربنایی راه را برای وارد کردن شیوه‌های مذکور هموار نماییم و همینجاست که ضرورت سرمایه‌گذاری علمی در شاخه‌های نوین مهندسی بیش از پیش معین و معلوم می‌گردد.


کنترل مقاوم موشک بر اساس مدل غیرخطی


طراحی کنترل کننده بر پایه مد لغزشی برای سیستم‌های آشوبناک


72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews

شناسایی چهره با استفاده از شبکه عصبی RBF آموزش یافته توسط الگوریتم ژنتیک
بهینه‌سازی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال پایپ‌لاین
تحلیل و طراحی سوئیچ های تمام نوری در بلورهای فوتونی
کاهش توان مصرفی فرستنده در قطعات کاشتنی
طراحی شبکه تغذیه آنتن مالتی‌بیم با استفاده از ساختارهای DGS
شبیه‌سازی چندعاملی بازار برق به کمک الگوریتم یادگیری تقویتی
شناسایی جزیره الکتریکی با استفاده از روش ترکیبی هومشند در صورت وجود تولید پراکنده
بررسی و طراحی مدارات XOR سه ورودی
طراحی و ساخت آنتن چاپی تک قطبی همراه با خاصیت حذف باند
آشکارسازی بی‌درنگ عیوب بافتی پارچه
بهبود کد توربو با استفاده از کنترل الگوریتم کدگشایی
ایجاد یک ساختار فوتونیک کریستال دو بعدی پلیمری و بررسی پاسخ فرکانسی آن
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*