طراحی کنترل کننده‌های UPFC و هماهنگی بین آنها جهت افزایش پایداری دینامیکی سیستم‌های قدرت

بررسی Jitter ناشی از سیگنال ورودی در مبدل های آنالوگ به دیجیتال و ارائه راه حلی برای بهبود آن
طراحی و شبیه سازی فیلترهای نوری حذف - اضافه برای سیستم های مخابراتی WDM با استفاده از کریستال های فوتونیکی
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن مایکرواستریپی PIFA برای پوشش باندهای DCS، PCS و UMTS
توزیع کلاک در یک مبدل آنالوگ به دیجیتال دقت بالا و فرکانس بالا و طراحی توپولوژی Layout
امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در استان خراسان جنوبی
کیفیت سرویس مسیریابی در شبکه های Ad Hoc
تخمین تصویر انحرافی با استفاده از تبدیل ریجلت، به منظور ساخت تصویر میانی در بینایی استریو
کد کردن ویدئو با درجه تفکیک بالا (HDTV) با استفاده از روش ترکیبی Wavelet-DCT
پیش فاز سازی در کنترل موتور رلوکتانس سوییچی
برنامه ریزی همزمان خطوط انتقال و منابع توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک حقیقی
بهبودی کیفیت سیگنال گفتار با استفاده از پردازش سیگنال دو گوشی
بهبود عملکرد مبدل های الکترونیک قدرت چند سطحی
طراحی یک سیستم کنترل از راه دور، جهت بهبود رفتار دینامیکی شبکه قدرت از طریق اینترنت
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*