بررسی روش‌های واترمارکینگ تأیید سندیت برای تصاویر باینری دیجیتال

پرتوسازی پهن باند مبتنی بر SVD در سیستم های MC-MIMO
آنالیز و طراحی یک قطعه سوییچ نوری مبتنی بر کریستالهای فوتونی
استخراج جزئیات از تصاویر اثر انگشت بصورت سخت افزاری
کنترل موتور سوئیچ رلوکتانس توسط کنترل زوایای آتش جهت کاهش ریپل گشتاور بکمک تحلیل عددی
کنترل موتور القایی به روش مد لغزشی
ردیابی اهداف متحرک در دنباله‌ای از تصاویر
برنامه ریزی توسعه تولید بهینه با اعمال اثر قیود قابلیت اطمینان در محیط تجدید ساختار
کنترل پیش‌بینی فازی موتور اولتراسونیک چرخان نوع موج سیار
طراحی و شبیه‌سازی یک میکسر تبدیل مستقیم با حذف ذاتی هارمونیک‌ها در تکنولوژی CMOS
استخراج مولفه P300 سیگنالهای EEG با روش موجک در سیستم BCI، مبتنی بر P300 speller paradigm
تصمیم‌گیری چند هدفه برای بهینه‌سازی در شبکه‌های توزیع
تدوین ساز و کاری نوین جهت مدیریت کیفیت توان توسط شرکتهای توزیع در محیط‌های تجدید ساختاریافته
طراحی و ساخت آنتن شکاف‌دار مسطح میکرواستریپی جدید با داشتن پهنای باند بسیار وسیع (UWB) و مشخصات امپدانسی و تشعشعی بسیار مطلوب
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*