طراحی یک بافر تطبیقی آنالوگ برای مودمهای ADSL با خطیت 67 دسی بل در پروسه CMOS 0.35 µm

تجزیه و تحلیل حرکت برخاستن از روی صندلی
طراحی آشکارساز نور - ولتاژی مادون قرمز
طراحی فیلتر بانک‌های دیجیتال به روش وقفی
مدلسازی و طراحی ساختاری سیستم‌های پردازش موازی کلاستربندی شده چندطبقه
هماهنگی رله‌های جریان زیاد و دیستانس
شبیه‌سازی سه‌بعدی توان الکترومغناطیسی تلف شده در محیط غیرهمگن به روش تفاضل محدود
طراحی شبکه لاگر مختلط
آنالیز تکنیک‌های تصویربرداری با استفاده از رادار و استخراج ویژگیهای هدف و ارائه الگوریتم پردازشی جدید برای مد نورافکنی رادارهای با دهانه م
طراحی و ساخت دستگاه کنترل‌کننده سیستم‌های حساس با کمک صوت
طراحی و ساخت دکور در تله‌تکست
طراحی و ساخت دستگاه مولتی‌ویژن
کنترل تطبیقی مدل مرجع مقاوم و اثبات پایداری آن
طراحی و ساخت سیستم مشاهده و کنترل دمای فولاد مذاب در محیط صنعتی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*