تنظیم پارامترهای محدودکننده های فوق و زیر تحریک ژنراتور سنکرون و اثر آن بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت


تنظیم پارامترهای محدودکننده های فوق و زیر تحریک ژنراتور سنکرون و اثر آن بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت
از دیدگاه سیستم قدرت، سیستم تحریک یک ژنراتور سنکرون بایستی به کنترل موثر ولتاژ و تقویت پایداری شبکه کمک کند.


حذف فعال نویز پریودیک در کانال صوتی بوسیله اعمال روش کنترل تکرار شونده
در واقع این سیستم بایستی قادر باشد به منظور بهبود پایداری شبکه، به سیم پیچی تحریک ژنراتور، تغذیه مناسب را اعمال نماید.


طراحی و شبیه سازی تبادل اطلاعات در شبکه کامپیوتری با نرخ بیت بالا در کانالهای اعوجاج دار با بکارگیری روش ‏‎ADSL‎‏
در این پروژه مدارهای محدود نماينده و حفاظتی سیستم تحریک ژنراتور سنکرون مورد تحقیق و مطالعه برنامه گرفته هست.


طراحی آنتنهای همدیسی با روش حداقل کردن مربعات خطا
دو تابع بسیار مهم از این توابع به ترتیب محدود نماينده فوق تحریک و محدود نماينده زیر تحریک می باشند.


بررسی و انتخاب روش مناسب تعیین محل خطا در شبکه فشار متوسط توزیع
هدف از محدود نماينده فوق تحریک، حفاظت ژنراتور در مقابل گرم شدن بیش از حد در اثر جریان زیاد تحریک برای مدت طولانی هست.


استفاده از تکنیکهای فازی جهت کشف بن بست در مسیریابی شبکه اتصالات چندپردازنده
محدود نماينده زیر تحریک نیز از کاهش تحریک ژنراتور به سطحی که باعث خروج از حد پایداری یا حد گرمایی ناحیه انتهایی هسته هستاتور شود جلوگیری می کند.


اختصاص بیت در استاندارد ‏‎JPEG2000‎‏ و پیاده سازی سخت افزاری آن
تاکنون مدلهایی از محدود نماينده های فوق و زیر تحریک در هستانداردهایIEEE و مقالات پژوهشی معرفی شده هست.


طراحی و شبیه سازی یک مدولاتور دلتا-سیگما با دقت بسیار زیاد
تنظیمات مربوط به این محدود نماينده ها با توجه به منحنی قابلیت ژنراتورها در سیستم های تحریک متفاوت می باشد.


ارزیابی تحلیلی الگوریتمهای رمز قالبی با تاکید بر حمله خطی
نوع مدلسازی و تنظیمات این محدود نماينده ها بر پایداری ولتاژ سیستم تاثیر مستقیم می گذارد.

در این تحقیق پس از مطالعه و بررسی انواع سیستم های تحریک و نقش محدود نماينده های اونها، به تحلیل و بررسی مدل های ارائه شده برای این محدود نماينده ها پرداخته و یک مدل مناسب را برای مطالعه موردی در این پروژه انتخاب می کنیم.

سپس با تحلیل معیارهای مرتبط به دنبال تنظیم پارامترهای محدود نماينده های سیستم تحریک می باشیم.

اثر انتخاب مدل مناسب و تنظیم ارائه شده برای محدود نماينده های اون بر پایداری ولتاژ نیز با شبیه سازی شبکه های نمونه تک ماشینه و چند ماشینه مطالعه و مورد تحلیل برنامه گرفته هست.

در انتها نیز با هستفاده از پارامترهای دینامیکی یکی از ژنراتورهای نیروگاه بیستون، مطالعه موردی انجام شده و مورد ارزیابی برنامه گرفته هست


78 out of 100 based on 53 user ratings 1178 reviews