تاثیر آموزه‌های نحج‌البلاغه بر خداشناسی صدرایی

تحلیل، مدل سازی و طراحی مدولاتورهای الکتروجذبی موج رونده
طراحی و آنالیز یک آنتن میکرواستریپ حلقه مستطیلی کوچک شده در دو باند فرکانسی 2 و 5 گیگا هرتز
طراحی و شبیه‌سازی مدولاتور سیگما - دلتا با پهنای باند وسیع و دقت بالا
طراحی و شبیه‌سازی کنترل پیش‌بین برای موتورهای توربوشارژر
طراحی آنتن‌های موج نشتی توسط ساختارهای متناوب
تعیین درخواست بهینه خرید برق از سوی خرده فروشان در بازار برق روز پیش
طراحی و تحلیل فیلتر موجبری فشرده شده با استفاده از ساختارهای فرامواد
خواندن خودکار نقشه چاپی فرش
پخش بار بهینه با در نظر گرفتن قیود امنیتی
بررسی تاثیر سیگنال به نویز در دقت جهت یابی آرایه ای دایره ای با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ
طراحی کنترلگر چند هدفه سیستم فازی بر اساس مدل T-S
طراحی و شبیه‌سازی UPQC به منظور بهبود کیفیت توان و انتقال توان انرژی باد به شبکه
مدل‌سازی کانال در لینک‌های نوری فضای آزاد (FSO)
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*