شبیه ساز نیروگاه بادی

تشخیص و طبقه‌بندی انواع نارسایی‌ها در کروموزوم‌های انسانی با استفاده از تکنیک‌های پردازش دیجیتالی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی توان راکتیو در سیستمهای توزیع با استفاده از روش یادگیری تقویتی
کاهش نویز فاز و مصرف توان در نوسان‌سازهای سینوسی فرکانس بالا با تکنولوژی CMOS
بررسی و شبیه‌سازی رفتار دیودهای نوری بهمنی با در نظر گرفتن اثر فاصله مرده
بخش‌بندی اتوماتیک فیبرهای عصبی ماده سفید مغز در تصاویر تشدید مغناطیسی تانسور انتشار با استفاده از اطلس دیجیتال
آشکارسازی گوشه با یک رویکرد کمینه‌سازی هزینه
بهبود کیفیت توان توربین‌های بادی سرعت متغیر DFIG
شبیه سازی و طراحی مدولاتورهای الکترو جذبی در ساختارهای نانو نیمه هادی
طراحی مخلوط کننده های ماکروویو با پهنای باند زیاد و ساختار گسترده
ردگیری اشیاء متحرک در دنباله‌های تصویری
تحقیق و بررسی ساختار چیپهای عصبی و طراحی و ساخت یک واحد نمونه
تفکیک ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان با استفاده از روشهای شناسایی الگو در تصاویر دینامیکی MRI
طراحی کنترل کننده‌های UPFC و هماهنگی بین آنها جهت افزایش پایداری دینامیکی سیستم‌های قدرت
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*