تاثیر همزمان ماده فعال سطحی و نمک معدنی بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون

بهبود کیفیت توان توربین‌های بادی سرعت متغیر DFIG
شبیه سازی و طراحی مدولاتورهای الکترو جذبی در ساختارهای نانو نیمه هادی
طراحی مخلوط کننده های ماکروویو با پهنای باند زیاد و ساختار گسترده
ردگیری اشیاء متحرک در دنباله‌های تصویری
تحقیق و بررسی ساختار چیپهای عصبی و طراحی و ساخت یک واحد نمونه
تفکیک ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان با استفاده از روشهای شناسایی الگو در تصاویر دینامیکی MRI
طراحی کنترل کننده‌های UPFC و هماهنگی بین آنها جهت افزایش پایداری دینامیکی سیستم‌های قدرت
راهکاری جدید برای حل مسئله همزمانسازی در سیستم‌های آشفته براساس رویتگرهای مبتنی بر شبکه‌های عصبی
الگوریتم جستجوی گرانشی
آشکارسازی علائم صرعی از سیگنال EEG توسط آنالیز مقید مولفه‌های مستقل
تعیین تعداد آنتن فرستنده در سیستم MIMO به منظور آشکارسازی نوع مدولاسیون
بهبود عملکرد روشهای چند کاناله بهسازی گفتار در شرایط واقعی
طراحی و تحلیل آشکارساز نوری مبتنی بر موجبر نوری ریز کاواک حلقوی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*