بررسی و مدل‌سازی ریاضی کیفیت آب در سیستم‌های صنعتی

مدل سازی ضریب هدایت حرارتی سیب زمینی بر مبنای خواص فیزیکی آن
حذف تری هالومتان ها از آب آشامیدنی با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون
اصلاح مبدل های حرارتی واحد دفع نفتاهیدرو تریترینگ بوعلی سینا با هدف بهینه سازی انرژی با استفاده از نرم افزار ASPEN HYSYS
شبیه سازی الگوی پراکندگی آلاینده های خروجی از دودکش کوره کراکینگ واحد وینیل کلراید(VCM)پتروشیمی بندر امام خمینی
بهینه سازی روشهای تولید فرآورده از نفت خام در واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان
مطالعه‌ی آزمایشگاهی و مدل‌سازی فرآیند جذب سطحی تک ‌جزئی فلزات سنگین روی و کروم (VI) از آب با استفاده از نانو ذره جاذب گاما آلومینای تثبیت شده
Delphi and SAPI
What's the better option? [closed]
how to use system.xml.dll in delphi
How do you set the Result value?
How list all instantiated objects?
How do you skin Delphi components using graphic files?
How are the basic Delphi types related to each other?
Is there a safe way to clean up stack-based code when jumping out of a block?
Comparing a pointer to function's value in Delphi
Is there a way to instantiate a class by its name in delphi?

بررسی و مدل‌سازی ریاضی کیفیت آب در سیستم‌های صنعتی
در این تحقیق از مدل ریاضی برای پیش‌بینی عملکرد کیفیت سیستم‌های صنعتی هستفاده شده هست.


تحلیل و مدل سازی اطلاعات حاصل از نمودارگیری تولید
در این پایان نامه، روش‌های مختلف تصفیه پساب، مزایا و معایب اون‌ها بیان گردید.


طراحی بهینه برجهای تقطیر با دیواره تقسیم شده جهت جداسازی مخلوطهای زئوتروپیک سه جزئی
حل معادله حاکم با هستفاده از نرم افزار MATLAB صورت گرفته هست.


تهیه نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیک الاستومر بر ‌پایه PA6/NBR/SWNT و بررسی خواص مکانیکی، مورفولوژی و رئولوژیکی
با هستفاده از این روش‌ می‌توان سیستم‌های پیچیده و سخت ریاضی را که با روش‌های معمول قابل حل نیستند، حل نمود.


مطالعه بازیافت پساب سیستم اسمز معکوس پالایشگاه اصفهان
نتایج مدل‌سازی بخوبی بیان‌گر اون هست که مدل ارائه شده قادر به پیش بینی کیفیت سیستم‌های صنعتی با دقت قابل قبولی هست.


اندازه گیری گرمای هیدراتاسیون کلسیم سولفات همی هیدرات و ارتباط آن با خواص فیزیکی و مکانیکی


سنتز آزمایشگاهی گچ همی هیدرات نوع آلفا بر مبنای روش تر


60 out of 100 based on 55 user ratings 830 reviews

بررسی آزمایشگاهی نانو فوتوکاتالیست TiO2 در پیش تیمار لیگنوسلولزی در محیط قلیایی
سنتز و شناسایی پلیمرها و کوپلیمرهای آروماتیک اتری با استفاده از کاتالیست کبالت (II) استیل استونات/ دی متیل فرمامید
سنتز، بررسی و کاربرد مشتقات فنیل اوره به عنوان پایدار کننده ی نوری آلی برای پلی (وینیل کلراید) انعطاف پذیر
مدل سازی کشش سطحی سیستم آب - گاز با استفاده از نظریه گرادیان
طراحی و ساخت برج جذب حبابی برای بررسی جذب گاز CO2 در نانوسیال های Fe3O4/H2O و Al2O3/H2O تحت میدان مغناطیسی
جداسازی یون های سرب و روی با استفاده از روش های غشایی از پساب های صنعتی
بهینه سازی شرایط کشت ریزجلبک ها و روش استخراج انتخابی برای تولید رنگدانه
افزایش تولید بیوگاز از لجن مازاد تصفیه‌خانه‌ی شهری با روش‌های مختلف پیش‌فراوری دماپایین
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*