ساخت غشاء الترافیلتراسیون کامپوزیتی با شار بالا توسط بستر نانوالیافی و پلی‌سولفون آبدوست‌شده


ساخت غشاء الترافیلتراسیون کامپوزیتی با شار بالا توسط بستر نانوالیافی و پلی‌سولفون آبدوست‌شده
فرایندهای غشایی، از مهم‌ترین و بارزترین فرایندهای جداسازی می‌باشند که با هستفاده از اونها به‌طور قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.


طراحی و ساخت سیستم هوشمند آبکشی از مخازن نفتی
اما این فرایندها با مشکلات مهمی مانند شار عبوری کم و بروز پدیده‌ی گرفتگی در سطح غشا مواجه می‌باشند.


مطالعات تئوری و تجربی بر روی برخی نانو داروهاو نانوتیوبهای کربنی چند دیواره عامل دار شده برای تعیین نانو ساختارها و تاثیرات جذب سطحی
مطالعات و تحقیقات زیادی برای حل این مشکلات انجام شده هست.


شرایط بهینه عملکرد پیل سوختی میکروبی بدون غشاء
یکی از راه‌های برطرف کردن این مشکلات، ساخت غشاهای لایه نازک مرکب می‌باشد.


بهینه سازی پلی اتیلن در حضور خاک رس به منظور ساخت نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/خاک رس با رئولوژی کنترل شده
ساخت این نوع غشاها موجب بهبود خواص ساختاری و عملکرد جداسازی نسبت به غشای نامتقارن شده هست.


بررسی نقش HOT GAS بر کاتالیست کانورتورهای واکنش کلاوس پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
در این تحقیق با هستفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده‌ی پلی آکریلو نیتریل و بکار بردن اون در لایه‌ی میانی غشاهای الترافیلتراسیون با لایه‌ی فعال پلی‌سولفون، سعی شده هست عملکرد غشای نامتقارن پلی‌سولفون در جداسازی مخلوط آب و روغن بهبود داده شود.


بهینه‌سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی
نتایج نشان داده هست که این نوع غشاها نسبت به غشاهای نامتقارن از شار عبوری بسیار بالاتر و مدت وقت کارکرد بیشتری برخوردار بوده و همچنین موجب بهبود میزان جداسازی شده هست.


حذف فلزات سنگین از لجن فعال تصفیه‌خانه شهر صنعتی کاوه با استفاده از جاذب‌هایی با حفره‌های نانومتری
میزان شار غشاهای TFC تا حدود 80% بیشتر از غشاهای نامتقارن هست.


تصفیه‌ی محلول‌های آبی شامل فلزات‌سنگین با استفاده از نانو لوله‌های کربنی
بنابراین هستفاده از نانوالیاف در ساختار غشای TFC، به علت ساختار کاملا متخلخل، مقاومت کمتری در برابر انتقال جرم از خود نشان داده و موجب افزایش شار خروجی از غشا می‌شود.

همچنین به دلیل دارا بودن تخلخل سه‌بعدی در این لایه، پدیده‌ی گرفتگی در غشا به تعویق می‌افتد.

در این مطالعه تاثیر اضافه کردن سلولزاستات به عنوان یک عامل آبدوست بر میزان شار خروجی و % جداسازی نیز بررسی شده هست.

نتایج نشان می‌دهد که اضافه کردن سلولزاستات، موجب افزایش میزان جداسازی غشاها می‌شود.
66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews