شبیه‌سازی پایا و دینامیک و بهینه‎سازی چرخه دی اتانول آمین واحد شیرین‎سازی گاز پالایشگاه فجر جم


شبیه‌سازی پایا و دینامیک و بهینه‎سازی چرخه دی اتانول آمین واحد شیرین‎سازی گاز پالایشگاه فجر جم
عواملی همچون ضرورت شیرین‎سازی گاز ترش و هستاندارد‎های تعیین شده در این زمینه و قوانین زیست محیطی، نیاز به هستفاده از واحد شیرین‎سازی را در پالایشگاه افزایش داده هست.


سنتز تک مرحله‌ای آمیدها از ترکیبات نیترو آرن در حضور فلز قلع
البته این افزایش هستفاده باید با عملکرد بهینه فرآیند همراه باشد.


تولید فیلم ناتراوا بر پایه نانوکامپوزیت‌های LDPE/EVOH
با توجه به موارد ذکر شده پالایشگاه‎ها می‎بایست به یافتن راه حلی برای بهینه کردن عملکرد واحد شیرین‎سازی اقدام نمایند.


مدل‌سازی ریاضی تولید گاز سنتز در راکتورهای مونولیتی بستر متوالی Rh-Pt
در این پژوهش شبیه‎سازی پایا و دینامیک واحد شیرین‎سازی گاز پالایشگاه فجر جم توسط نرم‎افزار ASPEN انجام شده و نتایج به دست آمده با اطلاعات پالایشگاه مقایسه گردیده هست.


سنتز نانوکامپوزیت های فوتوکاتالیستی- مغناطیسی بر روی بستر کربنی جهت تخریب آلاینده‌ی آلی
که نتایج مطابقت خوبی را با اطلاعات پالایشگاه نشان می‎دهد.


شبیه سازی و طراحی فرآیند تولید آمونیاک از گاز طبیعی
در مبحث بهینه‎سازی فرآیند، تابع هدف میزان مصرف بهینه آمین ورودی به برج جذب واحد مذکور، می‎باشد.


طراحی و ساخت ساختار نانو کامپوزیتی چندلایه جاذب امواج الکترومغناطیس در باند فرکانسی X و ارزیابی پدیده بین سطحی در میزان جذب امواج
بهینه‎سازی توسط نرم‎افزار Aspen dynamic و با هستفاده از کنترل‎نماينده‎های مناسب (کنترل‎نماينده‎های دما، سطح، فشار و غلظت) انجام گرفت.


سنتز جاذب نانوکامپوزیت پلیمری با استفاده از نانورس و کربن فعال در فوم پلی‌یورتان به منظور حذف آلاینده‌های نفتی از آب و پساب
نتایج حاصل از این بهینه‎سازی نشان می‎دهد که میزان آمین بهینه kmole/day 346261 می‎باشد،که معادل kmole/day 2265.8 کمتر از جریان مصرفی پالایشگاه نشان می‎دهد.


مطالعه آزمایشگاهی جذب تعادلی دی اکسیدکربن و دی اکسیدگوگرد بر روی نانولوله کربنی عامل دار شده54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews