بیوسنتز نانوذرات مس با استفاده از میکروارگانیسم

سنتز پلی‌اتیلن با ریزساختار شاخه‌ای با استفاده از کاتالیست‌های LTM دارای فلز مرکزی نیکل و لیگاند β- تری و دی ایمینی
تولید آنزیم لیپاز از سپوس برنج با استفاده از میکروارگانیسم Aspergillus niger در بیوراکتور سینی‌دار
بررسی عددی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال حرارت نانوسیالات در داخل چاه‌های گرمایی میکروکانال به وسیله آنالیز CFD
تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/پلی اتیلن گلایکول طی اختلاط واکنشی مذاب
بررسی تاثیر افزودن MIL-53 در افزایش گزینش‌پذیری غشای چندلایه پلی‌سولفون/پلی ایمید/سیلیکون برای جداسازی CO2/CH4
انتگراسیون حرارتی واحد تثبیت فاز 2 و 3 پارس جنوبی با استفاده از نرم‌افزار aspen hysys با هدف بازیافت انرژی
Delphi and SAPI
What's the better option? [closed]
how to use system.xml.dll in delphi
How do you set the Result value?
How list all instantiated objects?
How do you skin Delphi components using graphic files?
How are the basic Delphi types related to each other?
Is there a safe way to clean up stack-based code when jumping out of a block?
Comparing a pointer to function's value in Delphi
Is there a way to instantiate a class by its name in delphi?

بیوسنتز نانوذرات مس با استفاده از میکروارگانیسم
نانوذرات، ذرات فوق العاده ریزی دارای قطر از 1 تا 100 نانومتر هستند و خواص اونها با شکل های مواد فله متفاوت هست .به نانوذرات مس، با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان و هزینه کم آماده سازی، توجه زیادی شده هست .


تثبیت میکروارگانسم ها بر روی بستر پلیمری و کاربرد آن برای حذف و استخراج یون های فلزی
در این تحقیق، هدف تولید بیرون سلولی نانوذرات مس و توزیع یکنواخت نانوذرات سنتز شده با هستفاده از میکروارگانیسمهاست.


بررسی تأثیرات جاذب‌های فیزیکی بر روی جذب دی اکسید کربن در فاز مایع
در این میان، از باکتری اشرشیاکلی که در شرایط محیطی رشد سریعی دارد و در برابر شرایط محیطی مختلف، مقاومت بالایی از خود نشان می دهد هستفاده شد.


تولید گلوکزآمین هیدروکلرید با استفاده از قارچ‌های زایگومایست
ابتدا اشریشیاکلی کشت داده شد.


بیو اکسیداسیون کنسانتره سولفیدی فلوتاسیون طلا در راکتور همزن دار با استفاده ‏از کشت مخلوط میکروارگانیسم‌های ترموفیل معتدل
از سوسپانسیون بدست آمده سوپرناتانت را جدا کرده و به محلول سولفات مس با غلظت های 01/0، 005/0 و 001/0 مولار اضافه گردید.


استخراج و غنی‌سازی فلز هافنیم از محلول آبی شبیه‌سازی شده با استفاده از غشاء مایع امولسیونی ‏
این فرایند منجر به تولید نانو ذرات مس شد.


بیواکسیداسیون کانه ی کم عیار طلای مقاوم در رآکتور ستونی با استفاده از کشت مخلوط میکروارگانیسم‌های اکسیدکننده‌ی سولفور و آهن
سپس با اونالیزهای مختلف تاثیر میزان غلظت و دما (?C5، ?C25، ?C40 و ?C90 ) روی سایز نانوذرات بررسی شد.


بررسی انتقال حرارت وتعیین پارامترهای مربوطه در نانوکامپوزیت‌های بر پایه Clay/PP/EPDM
برای بررسی خصوصیات فیزیکی نانو ذرات مس سنتز شده از دینامیک پراکندگی نور ,DLS میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و اسپکتروسکپی uv-vis به منظور اونالیز نانو ذرات مس کلوییدی هستفاده گردید.


بررسی عددی واکنش‌های اختلاطی و توزیع غلظت در میکرو راکتورهای تی شکل به روش لتیس بولتزمن
حداکثر جذب برای ?C5 در طول موج 580 نانومتر ،در ?C25 در طول موج 590 نانومتر و در ?C40 در طول موج 595 نانومتر بود.

همچنین خاصیت اونتی باکتریال نانوذرات بر روی یک باکتری گرم منفی(ا.کلای) و گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) بررسی شده هست.
66 out of 100 based on 41 user ratings 416 reviews

ارائه مدل های موجودی احتمالی (Q,r) تحت محدودیت های احتمالی با زمان راه اندازی و زمان تحویل کاهش پذیر با وجود اقلام معیوب در اندازه انباشته
بررسی استخراج تیتانیوم با حلال آلی با استفاده از محلول لیچینگ سنگ معدن کهنوج
مطالعه جداسازی فلزات سنگین از محلول‌های آبی درون نانولوله‌های کربنی به کمک شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
شبیه‌سازی فرایند تبدیل گاز طبیعی به آروماتیک‌ها (GTL) به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
استخراج و شناسایی متابولیت‌های ثانویه از جمله رنگ توسط باکتری سراشیا و کاربرد ‏آن‌ها در صنعت نساجی
بررسی حذف آمونیاک به کمک راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) از پساب سنتزی
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*