درون‌گیری سلول‌ها با استفاده از غشاهای پلیمری چندلایه‌ای بارگذاری شده با داروی مهارکننده ایمنی


درون‌گیری سلول‌ها با استفاده از غشاهای پلیمری چندلایه‌ای بارگذاری شده با داروی مهارکننده ایمنی
چکیده پیشرفت روش های نوین در حوزه زیست فناوری طی دو دهه گذشته امکان جایگزینی بافت های آسیب دیده و اعضای ناقص یا از کار افتاده و هم چنین انتقال پیوسته و کنترل شده شرایط درمانی به بدن میزبان را فراهم آورده هست.


آلوده زدایی از خاک آلوده نفتی با استفاده از روش میکروبی
یکی از این روش ها فرایند درون گیری سلولی هست، که هدف اون غلبه بر مشکل پس زدن کامل عضو پیوندی و در نتیجه هستفاده از پروتکل های تعدیل نماينده ایمنی و یا هستفاده از داروهای مهار نماينده ایمنی هست.


سنتز غشاهای تبادل کاتیون و آنیون بر پایه پلی اتر سولفون و بهبود خواص با افزودن نانوذرات عاملدار شده
هدف از این پژوهش، درون گیری سلول های جزایر لانگرهانس در غشای پلیمری چند لایه آلژینات- پلی ال لایزین- آلژینات به همراه داروی پنتوکسی فیلین و بررسی جواب اون در برابر سامانه ایمنی میزبان به منظور توسعه روشی نوین برای درمان دیابت هست.


تصفیه فتوکاتالیستی پساب آمونیاکی با استفاده همزمان از ذرات دی اکسید تیتانیم و اکسید روی تثبیت شده بر روی پایه معدنی
برای دست یابی به این هدف، غشای چند لایه ای از پلیمرهای اونیونی و کاتیونی در بر گیرنده جزایر لانگرهانس و داروی پنتوکسی فیلین تهیه شد و با هستفاده از آزمون های FTIR و میکروسکوپ الکترونی مشخصه یابی شد.


مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی شیرین سازی میعانات گازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد به روش جذب سطحی
برای بررسی اثر درون گیری با لایه های مختلف و داروی مهار نماينده ایمنی ، ریز کپسول ها با مخلوط لیمفوسیت ها مجاور شدند.


حذف COD از پساب کشتی به روش شیمیایی
مقدار ترشح اینترلوکین-2 به عنوان جواب سامانه ایمنی نشان داد که به طور کلی، درون گیری جزایر لانگرهانس با پلیمرهای اونیونی کاتیونی چند لایه جواب سامانه ایمنی را کاهش می دهد.


طراحی سیستم های فیلتراسیون در کارخانجات سیمان
حضور دارو به صورت آزاد در محیط کشت نسبت به نمونه های شاهد میزان ترشح اینترلوکین-2 را به ترتیب 7/82%، 7/60 % و 82/35 % کاهش داده که بیانگر اثر گذاری این روش در کاهش جواب سامانه ایمنی هست.


شبیه سازی جریان دوغابی در شرایط غیر همدما و بررسی اثرات مختلف انتقال حرارت در آن
کلمات کلیدی: دیابت، جزایر لانگرهانس، درون گیری سلولی، داروی مهار نماينده ایمنی، اعضای مصنوعی، غشای نیمه تراوا

بررسی و مقایسه فرآیندهای تصفیه گازهای گوگردی انتهائی خروجی از واحد کلاوس پالایشگاه و امکان سنجی آن برای یکی از پالایشگاههای ایران


74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews

سنتز آزمایشگاهی پلی سولفون با روش بسپارش تراکمی
شبیه‌سازی فرآیند جذب داروی ضد سرطان داکسوروبیسین بر روی نانولوله‌های کربنی عاملدار
بررسی تعادل و دینامیک حذف مواد آلی فرار از آب توسط ماده جاذب تولید شده از لجن فاضلاب و مدلسازی فرایند
شبیه‌سازی و بررسی مزایای متیل دی اتانول آمین نسبت به آمین های نوع اول و دوم در حذف گازهای ترش در شرکت نفت فلات قاره جزیره خارک
بهینه‌سازی شرایط عملیاتی فرآیند تولید مونومر استایرن در راکتور دو بستری با استفاده از کاتالیست تازه‌ی اکسیداسیون
مدل سازی ریاضی و شبیه‌سازی شیمیایی بسترهای نم‌زدایی گاز با جاذب‌های نانو حفره ی پالایشگاه گاز پارس جنوبی
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*