شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هنگام با نرم افزار ProMax

شبیه‌سازی و بررسی مزایای متیل دی اتانول آمین نسبت به آمین های نوع اول و دوم در حذف گازهای ترش در شرکت نفت فلات قاره جزیره خارک
بهینه‌سازی شرایط عملیاتی فرآیند تولید مونومر استایرن در راکتور دو بستری با استفاده از کاتالیست تازه‌ی اکسیداسیون
مدل سازی ریاضی و شبیه‌سازی شیمیایی بسترهای نم‌زدایی گاز با جاذب‌های نانو حفره ی پالایشگاه گاز پارس جنوبی
بررسی بازیابی عناصر با ارزش از لجن کاتالیستی واحد HD پتروشیمی امیرکبیر
استخراج لیپید موجود در ریزجلبک جهت تولید بیودیزل با استفاده از کربن دی اکسید فوق بحرانی
بهینه سازی پارامترهای موثر برای تولید متابولیت‌های دارویی برای سنتز نانو داروها با استفاده از کشت سلول در مقیاس آزمایشگاهی در بیوراکتور ای
Delphi and SAPI
What's the better option? [closed]
how to use system.xml.dll in delphi
How do you set the Result value?
How list all instantiated objects?
How do you skin Delphi components using graphic files?
How are the basic Delphi types related to each other?
Is there a safe way to clean up stack-based code when jumping out of a block?
Comparing a pointer to function's value in Delphi
Is there a way to instantiate a class by its name in delphi?

شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هنگام با نرم افزار ProMax
هستفاده از شبیه سازی برای شیرین سازی گاز مزایای اقتصادی فراوانی شامل کوچکتر شدن اندازه تجهیزات ، کم تر شدن شدت جریان آمین در گردش ، و به طور کلی دستیابی به آمین با غلظت بالاتر می شود.


تهیه و شناسایی نانو کامپوزیت‌های رسانا بر پایه پلی‌آنیلین و مشتقاتش، پلی‌پیرول، پلی‌فوران همراه با کوپلیمرهای اصلاح شده از استایرن و مال
قوانین ضروری و سودمندی در زمینه ارزیابی و کابرد پارامترهای تحت مطالعه در یک شبیه ساز فرایند پایا (Steady- State) توصیف شده اند.


مدل سازی ریاضی جذب شیمیایی دی‌اکسید‌کربن با استفاده از تماس‌دهنده غشایی الیاف توخالی
ئر این تحقیق پارامترهای عملیاتی نظیر نسبت بخار تولیدی ریبویلر به آمین تمیز در گردش که 1.1 lb steam/gal amine solution و دمای خروجی از تبديل حرارتی که حاوی آمین تمیز و کثیف (lean/rich exchanger) ، که تقریبا 96 درجه سانتی گراد می باشد و نیز تعیین شرایطی که برج جذب به حالت غنی (Rich) و یا تمیز (Lean) نزدیک می شود.


مطالعات استخراج و جداسازی کاتیون مس (II) از محلول آبی آن با استفاده از سیستم‌های دوفازی آبی
( Lean and Rich Approach) لحاظ شده هست.


پیرولیز پلی‌اتیلن ترفتالات و بررسی تأثیر افزودن پارافین‌های اشباع سنگین بر محصولات آن
ضمنا پارامترهای عملیاتی فوق به عنوان قوانین سرانگشتی برای شروع یک شبیه سازی نیز مورد هستفاده برنامه می گیرند.


ارزیابی فنی و اقتصادی فناوری MVR به منظور احیای محلول آمین در پالایشگاه‌های گاز کشور
نتایج نشان می دهند که شدت جریان جرمی بخار ریبویلر ، شدت جریان حجمی آمین در گردش، دمای ریبویلر (دمای خوراک ورودی به برج دفع) ، نزدیک شدن به حالت Lean و Rich برایH2S در برج جذب به ترتیب2157.50 lb/min ،, 1961.36 sgpm , 96 ?C , 99 % و 70.52 % می باشند.


استخراج فلزات گرانبها از لجن آندی مجتمع مس سرچشمه
در این تحقیق ما با هستفاده از قوانین فوق و توانایی ویژه نرم افزار پرومکس پالایشگاه گاز هنگام را شبیه سازی و بهینه سازی نمودیم.


طراحی و بهینه‌سازی سیستم بازیابی وتفکیک میعانات گازی توسط مبدل‌های حرارتی چندمرحله‌ای و مقایسه آن با فرایند موجود


مقایسه روش های میان بر طراحی برج های تقطیر با دیواره تقسیم شده جهت جداسازی مخلوط های زئوتروپیک سه جزئی


74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews