اثر یون‌های فلزی محلول در آب بر حلالیت پروتئین‌های آرد گندم (سدیم و پتاسیم)


اثر یون‌های فلزی محلول در آب بر حلالیت پروتئین‌های آرد گندم (سدیم و پتاسیم)
آرد گندم یکی از غذاهای اصلی امت جهان می باشدونقش مهمی در سلامت امت دارد.در آردبخش عمده ای از ویژگی های عملکردی مربوط به پروتئین هاست که در اثر بر هم کنش اونها با یون ها حلال وسایر مولکولهای اطراف اونها از جمله ساکارید هاولیپید ها وپروتئینهای دیگر ظاهر می شود.


بررسی چگونگی غیرفعال شدن کاتالیست نیکل در فرایند ریفرمینگ متان و فعال‌سازی مجدد ان
منظور از ویژگی های عملکردی اجزا غذایی یک سری ویژگی های فیزیکی وشیمیایی هستندکه بر رفتار محصولات غذایی در طول فرآیند فرآوری تولیدنگه داری آب روغن وحلالیت وژلاتیناسیون و ویژگیهای بین سطحی وتشکیل فیلم وکف نمايندگی وتشکیل رنگ و...


مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند جایگزینی گاز دی‌اکسیدکربن در هیدرات متان برای بازیابی گاز متان
می باشد.


ارتقای کیفیت آب شست و شوی مستعمل واحد اسیدشویی فولاد مبارکه
حلالیت یا قابلیت هستخراج پروتئین معمولا در شیمی مواد غذایی به عنوان %ی از مقدار کل پروتئین اطلاق میشود که به وسیله ی آب یا یک حلال مناسب در شرایط خاص قابل هستخراج هست این قابلیت به خواص پروتئینی وحلال و اسیدیته وغلظت وبار الکتریکی بون های دیگر ودما بستگی دارد.


بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی خشک شدن مواد در یک خشک‌کن سینی‌دار چند مرحله‌ای
معمولا پروتئین هایی که شاخه های جانبی یونیزه هستند و دارای سطح پایینی از آبگریزی می باشد و در آب وبا محلول های نمکی رقیق محلول می باشند چون در چنین اسیدیته هیچ گونه دافعه الکترواستاتیکی بین مولکول ها وجود ندارد ولایه آلی به تنهایی نمی تواند از تجمع یون ها جلوگیری کند در اسیدیته بالا وپایین تر از نقطه ی ایزوالکتریک پروتئین حلالیت به دلیل دافعه یون های مثبت ومنفی وهمچنین افزایش بر هم کنش زنجیره های پلی پپتیدی باردار با ملکول های دوقطبی آب افزایش می یابد.


اصلاح و بهینه‌سازی غشاهای لایه نازک RO به منظور بهبود مقاومت در برابر گرفتگی بیولوژیکی با استفاده از نانوذرات
در این پروژه به بررسی اثر سدیم وپتاسیم محلول در آب بر حلالیت پروتئین های آرد گندم می پردازیم.


پیش‌بینی افت فشار در جریان‌های آب و نفت در لوله‌های افقی


نعیین تجربی و مدلسازی هدایت الکتریکی آب‌های طبیعی


60 out of 100 based on 35 user ratings 710 reviews

اثر ذرات نانو ساختار هگزا متیلن تترا آمین دی سیانامید کادمیوم بر روی خواص جداسازی گازی غشای پلی یورتان- اوره
اثر ذرات نانوساختار هگزا متیلن تترا آمین دی سیانامید کادمیوم بر روی خواص جداسازی گازی غشای پلی‌سولفون
جذب فنل و فورفورال از آب با استفاده از کربن فعال مغناطیسی شده با نانوذرات اکسید آهن و اسفنج پلی‌یورتان
تولید استون، بوتانول و اتانول از گیاه سورگوم شیرین با استفاده از باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکم
لایه‌نشانی الکتروفورتیکی نانولوله های کربنی آرایش یافته با نانوذرات فلزی
بررسی و شبیه‌سازی عمق نفوذ دترانت‌ها در کامپوزیت‌های درصد فیلر بالا
معرفی گیاه الدوریک به جامعه، شناسایی ترکیباتش و ساخت داروی ضد آن
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*