مطالعه روش های هوش مصنوعی جهت پیشگویی ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی و کاربرد آن ها در ساخت دستگاه اندازه گیری این ضریب


مطالعه روش های هوش مصنوعی جهت پیشگویی ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی و کاربرد آن ها در ساخت دستگاه اندازه گیری این ضریب
یکی از پارامترهای مهم در صنعت نفت و گاز که در محاسبات مربوط به حجم از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی می‌باشد.


جذب فنل و فورفورال از آب با استفاده از کربن فعال مغناطیسی شده با نانوذرات اکسید آهن و اسفنج پلی‌یورتان
لذا یافتن مدلی هوشمند که از دقت و سرعت بالایی برخوردار باشد ضروری می‌نماید.


تولید استون، بوتانول و اتانول از گیاه سورگوم شیرین با استفاده از باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکم
بدین منظور در این پایان نامه روش‌های هوشمند مختلفی مورد بررسی برنامه گرفتند.


لایه‌نشانی الکتروفورتیکی نانولوله های کربنی آرایش یافته با نانوذرات فلزی
برای طراحی شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک به منظور یافتن ساختار بهینه شبکه‌ هستفاده شد.


بررسی و شبیه‌سازی عمق نفوذ دترانت‌ها در کامپوزیت‌های درصد فیلر بالا
دو پارامتر دما و فشار نقصانی به عنوان ورودی‌های شبکه در نظر گرفته شدند که البته به جز در روش برنامه نویسی ژنتیک، به منظور افزایش دقت و دسترسی به خروجی مطلوب‌تر، پارامتر جدیدی به نام فاکتور M نیز بر پايه تئوری معادله حالت محمدی‌خواه- محبی- ابولقاسمی به عنوان ورودی روش‌های هوشمند لحاظ گردید.


معرفی گیاه الدوریک به جامعه، شناسایی ترکیباتش و ساخت داروی ضد آن
از جمله روش‌های بررسی شده می‌توان به روش هوشمند شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های جستجوی تصادفی مبتنی بر جمعیت از قبیل الگوریتم ژنتیک و الگوریتم گروه ذرات و تلفیق اون‌ها با شبکه‌های عصبی و همچنین الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک جهت پیش-گویی این ضریب اشاره کرد.


مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایند خالص‌سازی هیدروژن از خوراک گاز سنتز به روش جذب تناوبی فشار
از بین روش‌های مختلف ذکر شده، از روش تلفیق الگوریتم گروه ذرات با شبکه عصبی که دارای کمترین میزان خطا بر روی کل مجموعه داده ها می-باشد، در ساخت دستگاهی هوشمند به منظور محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی بهره گرفته شد.


بررسی کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن با کاتالیست‌های کئوردیناسیونی
کلید واژه: ضریب تراکم پذیری، دستگاه هوشمند، شبکه‌های عصبی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم گروه ذرات، برنامه نویسی ژنتیک، معادله حالت MMA

ساخت نانوکاتالیست اکسید مس-اکسید منگنز با مساحت سطح ویژه بالا و ساختار مزوحفره و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون منوکسید کربن


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews