بررسی تجربی عملکرد سیال ضربانی بر روی راندمان جداسازی در سیستم جداسازی گاز کربن دی‌اکسید محلول در آب با تماس دهنده غشایی الیاف توخالی از جن


بررسی تجربی عملکرد سیال ضربانی بر روی راندمان جداسازی در سیستم جداسازی گاز کربن دی‌اکسید محلول در آب با تماس دهنده غشایی الیاف توخالی از جن
در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای برای بازیابی و حذف کربن دی‌اکسید از جریان‌های آبی با هستفاده از روش‌های مختلف صورت گرفته هست.


حل معادله انرژی و محاسبه پارامترهای انتقال حرارت در جریان هیدرومغناطیسی
ولی در مورد جریان‌های ضربانی برای بازیابی مطلقاً هیچ‌گونه تحقیق و مطالعه‌ای صورت نگرفته هست.


مطالعه انتقال جرم در تماس‌دهنده‌های غشایی برای جداسازی گاز دی‌اکسید کربن توسط جاذب آمینی
همچنین تحقیقات بر روی حذف کربن دی‌اکسید از طریق غشاهای الیاف توخالی بسیار نادر و کمیاب هستند.


بهینه‌سازی پارامترهای برج شیرین‌سازی گاز با تلفیق سه روش الگوریتم استعماری رقابتی، شبکه عصبی و روش سطح پاسخ
درنتیجه جذب و بازیابی این ترکیب توجه علاقه‌مندان زیادی را به خود جلب کرده هست.


تأثیر شکل و اندازه مواد اولیه بر روی عملکرد خشک‌کن خورشیدی
ضربان در بازیابی و حذف یک ایده جدید در علم جداسازی و انتقال جرم هست که تاکنون هیچ گزارشی که مشابه مطالعه کنونی باشد وجود نداشته هست.


بررسی تجربی و مدل سازی ریاضی جذب آب مجدد توسط محصولات خشک شده
در این نقل به بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیال ضربانی در میزان بازیابی و حذف کربن دی‌اکسید محلول در آب بوسیله غشا الیاف توخالی از جنس پلی سولفان و همین‌طور به بررسی فرکانس‌ها و دبی‌های مختلف بر میزان حذف، جداسازی و فلاکس انتقال جرم پرداخته شد.


بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی تزریق نیتروژن به منظور ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران
به‌طور کلی دو راه‌کارِ هستفاده از فیلتر دیالیز و جریان سیال ضربانی به جای جریان پایا به عنوان تکنیک‌های نوین در افزایش راندمان انتقال جرم در تجهیزات جداسازی مطرح هست.


بررسی رفتار رئولوژیکی نشاسته 2 بار اصلاح شده و کاساوا و کاراکینان به عنوان جانشین ژلاتین در کپسولهای دارویی سخت
این آزمایش‌ها با ساخت دستگاه جداسازی کربن دی‌اکسید از آب انجام شد.


ساخت غشاء پلی‌اتر بلاک آمید (PEBA)/ گرافن برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری
بدین صورت که جریان آب اشباع از گاز کربن دی‌اکسید به‌صورت ضربانی و غیر ضربانی وارد فیلتر غشایی می‌شود.

در این آزمایش‌ها از دبی‌های 2، 5، 7 و ml/s 8 و همین‌طور فرکانس‌های 25/0، 33/0، 5/0 و Hz1 هستفاده شد.

در حالت بدون فرکانس برای دبی‌ها به ترتیب به %های حذف 80، 78، 74 و 72% از کربن دی‌اکسید محلول در آب دست پیدا شد.

با اعمال هر 4 فرکانس برای هر دبی به‌صورت اختصاصی، به ترتیب به %های حذف 96، 87، 82 و 78%، 96، 88، 83 و 80%، 97، 93، 89 و 87%، 97، 95، 91 و 90% از کربن دی‌اکسید محلول در آب دست پیدا شد.

در این آزمایش‌ها نشان داده شد که جریان سیال ضربانی می‌تواند میزان جداسازی را در حد قابل توجهی افزایش داد.

بدین صورت که جریان سیال ضربانی با شکستن لایه‌های مقاومتی سیال و افزایش اختلاط جرمی جریان عدد شروود را افزایش و در پی اون مقامت فاز مایع را هم نیز افزایش داد.
54 out of 100 based on 49 user ratings 974 reviews