مدلسازی فرایند جذب هیدروژن در شبکه آلی-فلزی Zn با استفاده از معادله حالت PHSC و SL


مدلسازی فرایند جذب هیدروژن در شبکه آلی-فلزی Zn با استفاده از معادله حالت PHSC و SL
گاز هیدروژن به علت توانایی هستفاده ی اون در بخش حمل و نقل به عنوان یک سوخت پاک سپس متان، یک گاز مهم می باشد.


مدلسازی تعیین نقطه آستانه تشکیل رسوب آسفالتن با استفاده از پارامتر حلالیت در تزریق دی اکسید کربن
امروزه، ذخیره سازی هیدروژن در انواع جاذب ها بسیار مورد توجه می باشد، یکی از انواع جاذب ها ساختارهای آلی-فلزی(MOF) می باشند.


بررسی جامع عملکرد جداکننده پیشرفته مافوق صوت برای جداسازی آب و میعانات گازی از جریان گاز طبیعی
در این پروژه جذب و واجذب هیدروژن، بر روی ساختار های آلی-فلزی توسط معادله حالت اختلال یافته زنجیره کره سخت (PHSC EOS) و معادله حالت سانچز-لاکومب (SL EOS) مدل‌سازی شده هست.


سنتز پلی (آکریل آمید) کرایوژل ها با نانوذرات بوهمیت تعبیه شده در آن برای جذب پروتئین
ساختار های آلی-فلزی مورد نظر شامل: MOF-5، MOF-177 ، MOF-200، MOF-205، MOF-210، IRMOF-1، IRMOF-2، IRMOF-3، IRMOF-6، IRMOF-8، IRMOF-9، IRMOF-11، IRMOF-13، IRMOF-18 و IRMOF-20 می باشند.


بررسی تاثیرات مواد افزودنی ضد خوردگی در تاسیسات سر چاهی شرکت نفت و گاز شرق بر عملکرد واحدهای پایین دستی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد
سه پارامتر در معادله حالت اختلال یافته زنجیره کره سخت وجود دارد: r تعداد واحدهای سازنده مولکول، ? نیروهای جاذبه بین واحدهای سازنده غیر پیوندی و b معادل حجم کنار گذاشته شده وندروالسی می‌باشد.


مدلسازی و آنالیز هوش مصنوعی زدایش کربن دی‌اکسید از متان با به‌کارگیری غشای بستر آمیخته پلی‌اتر بلوک-آمید-نانوسیلیکا
در معادله حالت SL نیز سه پارامتر وجود دارد: T*،P* و *? که به ترتیب بیانگر دمای مشخصه، فشار مشخصه و چگالی مشخصه هستند.


بررسی خواص ضدخوردگی پوشش های پلیمری هوشمند برپایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین
این پارامترها با هستفاده از روش هم بخشی گروهی(GC) محاسبه می شوند.


بررسی سنتز آزمایشگاهی گچ مقاوم در برابر آب با استفاده از افزودنی های شیمیایی و ارزیابی فنی و اقتصادی فرایند تولید
در نهایت، با هستفاده از قانون تعادل فازها و برابر برنامه دادن پتانسیل شیمیایی فازهای گاز و ماکروملکول، مقادیر جذب و واجذب هیدروژن به دست آورده شد که این نتایج با مقادیر تجربی مطابقت خوبی نشان می دهد.


بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر افزایش راندمان در تصفیه فلز روی54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews