حذف آلاینده‌ آلی در راکتور بستر پرشده با کاتالیست بیوفنتون هتروژن

سنتز پلی (آکریل آمید) کرایوژل ها با نانوذرات بوهمیت تعبیه شده در آن برای جذب پروتئین
بررسی تاثیرات مواد افزودنی ضد خوردگی در تاسیسات سر چاهی شرکت نفت و گاز شرق بر عملکرد واحدهای پایین دستی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد
مدلسازی و آنالیز هوش مصنوعی زدایش کربن دی‌اکسید از متان با به‌کارگیری غشای بستر آمیخته پلی‌اتر بلوک-آمید-نانوسیلیکا
بررسی خواص ضدخوردگی پوشش های پلیمری هوشمند برپایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین
بررسی سنتز آزمایشگاهی گچ مقاوم در برابر آب با استفاده از افزودنی های شیمیایی و ارزیابی فنی و اقتصادی فرایند تولید
بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر افزایش راندمان در تصفیه فلز روی
Delphi and SAPI
What's the better option? [closed]
how to use system.xml.dll in delphi
How do you set the Result value?
How list all instantiated objects?
How do you skin Delphi components using graphic files?
How are the basic Delphi types related to each other?
Is there a safe way to clean up stack-based code when jumping out of a block?
Comparing a pointer to function's value in Delphi
Is there a way to instantiate a class by its name in delphi?

حذف آلاینده‌ آلی در راکتور بستر پرشده با کاتالیست بیوفنتون هتروژن
امروزه، روش‌های اکسایش پیشرفته و تجزیه بیولوژیکی دو روش رایج در تجزیه آلاینده‌های محیط زیست می‌باشد.


تهیه نانو چند سازه‌ی پلیمر معدنی نیکل-آهن هگزاسیانوفرات/گرافن به عنوان ماده‌ی فعال بر روی فولاد ضد زنگ و کاربرد آن در ابرخازن
فرایند بیوفنتون روش جدیدی هست که برای حذف یا تقلیل آلودگی‌های شیمیایی هستفاده می‌شود.


مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف آلاینده‌ی دارویی از پساب به وسیله تماس دهنده غشایی
در این روش هیدروژن پراکسید مورد نیاز واکنش فنتون به صورت درمحل و به کمک اونزیم گلوکزاکسیداز تأمین می‌گردد.


ساخت نانوسیال مغناطیسی از نانو کربن و بررسی پایداری خواص حرارتی و مغناطیسی آن
به دلیل قیمت بالای بیوکاتالیست‌‌ها و مشکل جداسازی اون‌ها از آب تصفیه شده، در این پروژه به عنوان پیشنهاد نوآورانه‌، اونزیم بر روی نانوکامپوزیت های TiO2/Fe3O4ترسیب شده بر روی سنگ‌های آذرین (Kissiris) که توانایی تجزیه هیدروژن پراکسید به رادیکال‌های آزاد هیدروکسیل را دارا می‌باشند، تثبیت شد.


تولید نانوالیاف پلیمری آرایش یافته توسط روش الکتروریسی اصلاح شده با استفاده از نیروهای گریز از مرکز
کاتالیست بیوفنتون هتروژن به عنوان نمونه برای رنگزدایی محلول سبز مالاشیت بکار رفت و با حذف غلظتmg/L 5 از اون در مدت وقت کمتر از 60 دقیقه فعالیت مطلوبی را نشان داد.


مدل سازی CFD ذرات کوچک شونده درون راکتور بستر سیال مخروطی
با توجه به نیاز اونزیم گلوکزاکسیداز به اکسیژن، فرآیند بیوفنتون هتروژن در راکتور بستر پرشده همراه با هوادهی انجام شد.


مطالعات آزمایشگاهی راکتور هیبریدی فیلم زیستی بر پایه راکتور SBR برای تصفیه پساب صنایع نشاسته
این روش سرعت رنگزدایی بالایی (mg/L.min 0.1595) را نشان داد.


مدل‌سازی کاهش اندازه ذره ماده دارویی کاربامازپین بر اساس پارامترهای موثر با استفاده از روش های تکامل تدریجی
نتایج حاصل از بررسی پارامترهای دبی جریان ورودی و سرعت هوادهی حاکی از این بود که با افزایش پارامترهای مذکور سرعت رنگزدایی افزایش می-یابد.


حذف آلاینده‌های آروماتیک از آب به وسیله غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمر-گرافن
اما در سرعت‌های بالاتر ازcm/s 75/6 و دبی بیشتر از cm3/s 75/1 به علت غیرفعال شدن اونزیم یا شسته شدن اون از روی پایه‌ها سرعت رنگزدایی با شیب ملایمی کاهش می‌یابد.
60 out of 100 based on 35 user ratings 710 reviews