کاهش آلاینده‌های زیست محیطی با جایگزینی برنرهای خطی واحد بازیافت گوگرد

بررسی تاثیرات مواد افزودنی ضد خوردگی در تاسیسات سر چاهی شرکت نفت و گاز شرق بر عملکرد واحدهای پایین دستی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد
مدلسازی و آنالیز هوش مصنوعی زدایش کربن دی‌اکسید از متان با به‌کارگیری غشای بستر آمیخته پلی‌اتر بلوک-آمید-نانوسیلیکا
بررسی خواص ضدخوردگی پوشش های پلیمری هوشمند برپایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین
بررسی سنتز آزمایشگاهی گچ مقاوم در برابر آب با استفاده از افزودنی های شیمیایی و ارزیابی فنی و اقتصادی فرایند تولید
بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر افزایش راندمان در تصفیه فلز روی
تهیه نانو چند سازه‌ی پلیمر معدنی نیکل-آهن هگزاسیانوفرات/گرافن به عنوان ماده‌ی فعال بر روی فولاد ضد زنگ و کاربرد آن در ابرخازن
Delphi and SAPI
What's the better option? [closed]
how to use system.xml.dll in delphi
How do you set the Result value?
How list all instantiated objects?
How do you skin Delphi components using graphic files?
How are the basic Delphi types related to each other?
Is there a safe way to clean up stack-based code when jumping out of a block?
Comparing a pointer to function's value in Delphi
Is there a way to instantiate a class by its name in delphi?

کاهش آلاینده‌های زیست محیطی با جایگزینی برنرهای خطی واحد بازیافت گوگرد
در گاز هستحصالی از منابع نفت و گاز و پتروشیمی مقدار زیادی سولفید هیدروژن وجود دارد این ترکیب بسیار خورنده بوده و به تجهیزات خطوط انتقال آسیب می رساند و باید از جریان گاز جدا گردد .


مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف آلاینده‌ی دارویی از پساب به وسیله تماس دهنده غشایی
یکی از فرایندهای حذف سولفید هیدروژن از گاز که منجر به تولید گوگرد عنصری می شود.


ساخت نانوسیال مغناطیسی از نانو کربن و بررسی پایداری خواص حرارتی و مغناطیسی آن
فرایند کلاوس اصلاح شده می باشد که در حال حاضر متداولترین فرایند زدایش گوگرد از گازهای اسیدی حاوی H2S هست .


تولید نانوالیاف پلیمری آرایش یافته توسط روش الکتروریسی اصلاح شده با استفاده از نیروهای گریز از مرکز
اصلاح فرایند کلاوس به منظور اونکه بتوان در جریانات با میزان H2S پایین عملیات تولید گوگرد را بخوبی انجام داد ضروری می باشد .


مدل سازی CFD ذرات کوچک شونده درون راکتور بستر سیال مخروطی
بطور عمومی راندمان کلی بازیافت گوگرد در یک واحد متداول کلاوس در محدوده %96 تا%98.5 هست که در 3 تا 4 بستر کاتالیستی بدست می آید .


مطالعات آزمایشگاهی راکتور هیبریدی فیلم زیستی بر پایه راکتور SBR برای تصفیه پساب صنایع نشاسته
حداکثر کاهش ممکن راندمان در بستر های کاتالیستی بستگی خیلی زیاد به موقعیت بستر کاتالیستی و میزان غیر فعال شدن بستر دارد .


مدل‌سازی کاهش اندازه ذره ماده دارویی کاربامازپین بر اساس پارامترهای موثر با استفاده از روش های تکامل تدریجی
غیر فعال شدن بستر کاتالیستی تبديل اول معمولا" در اثر مشکلات ناشی از نشست گوگرد و بستر کاتالیستی مبدلهای دوم و سوم در اثر مشکلات برنرهای خطی می باشد .هر چند طراحی بزرگتر از اندازه نیاز تبديل ها سبب جلوگیری از افت راندمان واحد کلاوس می گردد.


حذف آلاینده‌های آروماتیک از آب به وسیله غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمر-گرافن
ولی در صورت غیر فعال شدن شدید کاتالیست ها امکان رسیدن به تبدیل تعادلی در بستر وجود نخواهد داشت که در این وضعیت واحد با افت فوق العاده راندمان و افزایش انتشار آلاینده های زیست محیطی خواهد شد .در صورت اصلاح روشهای Reheating جریان ورودی به بستر های کاتالیستی و حفظ فعالیت می توان راندمان واحد و طول عمر کاتالیست را افزایش داد .در این تحقیق از داده های واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد هستفاده شده و همچنین از 2 نرم افزار SULSIMو ASPEN HTFS هستفاده شده که شبیه سازی کل فرایند کلاوس توسط نرم افزار SULSIM انجام شده و از نرم افزار ASPEN جهت شبیه سازی نوع Reheating و بخار مورد نیاز هستفاده می شود.


تولید بیودیزل با استفاده از کمک حلال در میکروراکتورها
بنابرین اصلاحات انجام شده طبق PFD واحد های مذکور اعمال می شود .در حال حاضر جهت Reheating جریان ورودی به بستر از مسیر کنارگذر بویلر بازیافت گوگرد و بستر های دوم و سوم از برنرهای خطی هستفاده می شودسپس جهت مشاهده % خطا نتایج حاصله از شبیه سازی با داده های واقعی توسط روش AAD (Average absolute deviation)محاسبه شده که میزان AAD نتایج حاصل از شبیه سازی نسبت به داده های واقعی به ترتیب 7/47 و1/16و 18/ 1 % و خطاینتایجحاصل از شبیه سازی نسبت به داده های شبیه سازی به ترتیب 8/27و3/67و7/47 % می باشد بنابراین خطا بسیار اندک بوده و نشان دهنده صحت و دقت شبیه سازی می باشد .

در ادامه با شبیه سازی جایگزینی Reheater نتایج حاصلهبا مقدار واقعی مقایسه می کنیم .

در انتها نیز پیشنهادات مختلفی بر پايه نتایج حاصله در جهت بهبود عملکرد واحد و کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی ارائه شده هست .
60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews