انتگراسیون حرارتی واحد تثبیت فاز 2 و 3 پارس جنوبی با استفاده از نرم‌افزار aspen hysys با هدف بازیافت انرژی


انتگراسیون حرارتی واحد تثبیت فاز 2 و 3 پارس جنوبی با استفاده از نرم‌افزار aspen hysys با هدف بازیافت انرژی
انتگراسیون حرارتی یک روش برای حداقل نمودن مصرف انرژی بر پايه معادلات ترمودینامیکی می باشد.


شبیه‌سازی پدیده مخروطی شدن آب -گاز در چاههای نفتی
این هدف با بهینه نمودن سیستم های بازیابی حرارتی، روش های تامین انرژی فرایند و شرایط عملکرد اون حاصل می شود.


بررسی علل خوردگی در سیکل آمین پروسه شیرین‌سازی گاز پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد
در واحد تثبیت میعانات گازی پارس جنوبی در دو کولر هوائی A-101 و A-104 در مجموع 4 مگاوات توان الکتریکی به ارزش 97504 دلار در سال صرف خنکسازی جریان های گرم ورودی به اون ها می شود.


کمینه نمودن مصرف آب پالایشگاه شیراز از طریق تحلیل گلوگاهی در انتقال جرم
در این پروژه ابتدا فرآیند تثبیت جهت حصول اطلاعات حرارتی جریان ها و تجهیزات شبیه سازی گردید سپس با هستفاده از انتگراسیون حرارتی سناریوئی به منظور هستفاده از امکانات فرآیندی برای رفع نیاز سرمایشی در فرآیند ارائه شد.


جداسازی آلدئیدفرمیک از پساب کارخانجات تولید کننده آن به روش‌های شیمیایی
مجددا فرآیند تثبیت برپايه اونالیز انرژی صورت گرفته شبیه سازی و امکان سنجی گردید.


مطالعه آزمایشگاهی استخراج کافئین از چای با دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی
نتایج شبیه سازی نشان داد که در صورت هستفاده از جریان خوراک که دارای انرژی 804600000 کیلوژول بر ساعت می باشد می توان میزان انرژی مورد نیاز جهت سرمایش در هر دو کولر هوائی مذکور را که برابر با 13700590 کیلوژول بر ساعت می باشد به راحتی تامین نمود، که در اینصورت دو کولر هوائی از سیستم حذف و دو تبديل حرارتی جایگزین اون ها می گردند.


تاثیر متغیرهای واکنش رزین فنلیک در کیفیت چسبندگی تخته چند لایه ضدآب گونه چوب راش ایران
از مزایای طرح ارائه شده در این پروژه می توان به کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش تبادلگرهای حرارتی، کاهش مصرف انرژی، صرفه جوئی در توان الکتریکی به میزان 4 مگاوات و دارا بودن حداقل هزینه سرمایه گذاری با نرخ بازگشت 5/6 ماه اشاره نمود.


طراحی ستون استخراج مایع - مایع آکنده و مقایسه مدل کامپیوتری با نتایج تجربی
از نظر اقتصادی انجام این پروژه مستلزم هزینه سرمایه گذاری خواهد بود که البته در آمدهای قابل حصول از انجام پروژه (سود پروژه و کاهش هزینه ای تعمیر و نگهداری) بیانگر این هست که نرخ بازگشت سرمایه و سود پروژه برای واحد 103 فازهای 2و3 پارس جنوبی کاملا توجیه اقتصادی خواهد داشت.


تهیه لیف آزمایشگاهی نوری پلیمری72 out of 100 based on 37 user ratings 962 reviews