مدلسازی و بررسی اثر پارامترهای موثر بر روی درصد تبدیل راکتور بستر ثابت هیدروژناسیون استیلن در پتروشیمی جم


مدلسازی و بررسی اثر پارامترهای موثر بر روی درصد تبدیل راکتور بستر ثابت هیدروژناسیون استیلن در پتروشیمی جم
اتیلن یکی از مواد اولیه پتروشیمی می باشد که در بیشترین مقیاس تولید می شود و طیف گسترده مشتقات گرفته شده از اون ، اهمیت این ماده را چند برابر کرده هست .


تهیه مونوکلرواسیداستیک و بررسی مکانیزم و انتقال جرم
اتیلن معمولاً از طریق کراکینگ حرارتی خوراک های متفاوتی از قبیل اتان ، نفتا و گازوئیل تولید می شود .


بررسی اثر ترکیب مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز - مایع
به همراه این ماده با ارزش در طول فرآیند کراکینگ مواد دیگری مانند هستیلن تشکیل می شوند که سم کاتالیست های واحد پلیمراسیون در نظر گرفته می شوند و باید غلظت اونها به زیر یک ppm برسد .


بررسی پدیده مخروطی شدن آب در مخازن ترکدار
مجتمع پتروشیمی جم که بزرگترین مجتمع آلفین جهان بشمار می آید سالانه 1323000 تن اتیلن تولید می کند .


سنتز رنگدانه های آهن (زرد، قهوه ای، سیاه)
در نتیجه حجم بسیار زیادی هستیلن باید از برش های دو کربنه حذف شود .


فرمولاسیون و تولید کاشی ضد اسید
یکی از بهترین راه کارهای حذف هستیلن ، هیدروژناسیون اون می باشد .


تصفیه پساب صنایع شوینده به روش فتوکاتالیز
در این تحقیق واحد هیدروژناسیون هستیلن در پتروشیمی جم مدل سازی شده هست .


پایدارکننده محصول پارافین کلره
این واحد به روش Tail- End هستیلن ها را حذف کرده و اتیلن تولید می کند .


رئولوژی و تصحیح فرمولاسیون دوغابهای سرامیکی
مدل سازی ریاضی به صورت دینامیک صورت گرفته هست و صحت مدل با داده های صنعتی بررسی شده هست .

با وجود متغیر بودن شدید ورودی های واحد در طول یک دوره کاری 360 روزه ، مدل با تقریب خوب 10% توانسته هست داده ها را پیش بینی کند و روند غیر فعال شدن کاتالیست ها را نیز مشخص سازد .

در ادامه نمودارهای مختلف در راکتورهای اول و دوم بررسی شده و با هم قیاس شده هست .

درآخر متغیرهای موثر بر این فرآیند از قبیل دمای ورودی راکتور و مقدار هیدروژن تزریقی بررسی شد .

با توجه به پیش بینی های مدل ریاضی ، در هنگام فعال بودن کاتالیست ها بهتر هست با دمای بین 30-35 درجه سانتی گراد کارکرد ولی باغیر فعال شدن کاتالیست ها دمای ورودی را باید افزایش داد و بین 40-45 درجه سانتی گراد رساند .

نکته قابل توجه دیگر این هست که % تبدیل هستیلن هنگامی که هیدروژن ورودی بیشتر هست 180 کیلوگرم بر ساعت باشد ، مستقل از هیدروژن ورودی می شودو هیدروژن اضافی صرف تبدیل اتیلن به اتان می شود که واکنش نامطلوب محسوب می گردد.
78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews