بررسی خواص ضدخوردگی پوشش های پلیمری هوشمند برپایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین


بررسی خواص ضدخوردگی پوشش های پلیمری هوشمند برپایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین
پلی اونیلین یکی از قدیمی ترین پلیمرهای رسانای مصنوعی هست که هدایت الکتریکی بالای اون توجهات زیادی را به خود جلب کرده هست.


دانه ریزی کنترل شده در کریستالیزاسیون ناپیوسته ساکارز
در این بررسی پلی اونیلین به عنوان پلیمر رسانا با هستفاده از روش طیف سنجی با مقاومت ظاهری بالا الکتروشیمیایی EIS مورد بررسی قرارگرفته هست.


تولید اسید لاکتیک توسط میکروارگانیسم لاکتوباسیلوس کازئی و بهینه سازی شرایط خوراک در فرایند نیمه مداوم تخمیر آب پنیر
در ابتدا پلی اونیلین با موفقیت از طریق پلیمزاسیون معکوس که منجر به نانو ذرات کروی با قطر متوسط کمتر از 30 نانو متر می شود سنتز گردیده هست.


پیش بینی تعادل بخار - مایع محلولهای پلیمری با استفاده از روش ‏‎GE/EOS‎‏ و قوانین اختلاط جدید
هستفاده از پوشش، روکش یا لایه های محافظ به منظورهای گوناگون و در راس اونها جهت ایجاد مانع و جدایی بین اجسام و محیط اطراف از وقتهای بسیار قدیم معمول و مرسوم بوده هست از بین پوشش های مختلف پوشش اپوکسی هستر برای این مطالعه مورد هستفاده قرارگرفته هست.


بررسی پارامترهای موثر در شکل دهی قطعات سرامیکی به روش الکتروفورز
طیفEIS ثبت شده دقیقا با هستفاده از نرم افزارهای Zview و NOVA و EXCELL تجزیه وتحلیل گردیده هست.


بهینه سازی عملکرد راکتورهای واحد پرکلرین مجتمع پتروشیمی شیراز
از نمودارهای رسم شده نتایج مفیدی در زمینه مکانسیم خوردگی پوشش ها وپارامترهای خوردگی مانند مقاومت حفرات، مقاومت محلول، ظرفیت خازنی پوشش وزیر لایه های تشکیل شده مورد ارزیابی قرارگرفته هست.


شبیه سازی برج دانه سازیی اوره با مقطع مستطیلی و جریان طبیعی هوا
نتایج نشان دهنده بهترین رفتار ضد خوردگی در محلول نمکی با غلظت 5/3 % Nacl می باشد.


بررسی اثر فرمولاسیون در پایداری روانسازهای ماشین کاری


مدلسازی و ساخت دستگاه ذخیره ساز انرژی سرمایشی


54 out of 100 based on 39 user ratings 164 reviews