بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط‌های همگن و غیرهمگن ماسه - سیمان تحت بارگذاری مونوتونیک


بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط‌های همگن و غیرهمگن ماسه - سیمان تحت بارگذاری مونوتونیک
اونجایی‌که مصالح سیمانته شده به صورت طبیعی، دارای درجات مختلفی از سیمانتاسیون و تراکم بوده و همین‌طور در نهشته‌های تثبیت شده با شرایط سیمانته، ایجاد هم‌پوشانی مناسب بین نقاط تثبیت شده، مشکل و تا حدی غیرممکن هست، در نتیجه در این تحقیق اثر ناهمگنی روی رفتار مکانیکی مصالح دانه‌ای مورد بررسی برنامه گرفت.


مقایسه میزان پریود محاسبه شده از روابط تجربی و تحلیلی در انواع مختلف سازه‌ها
.


تحلیل خسارت قابهای بتنی با دیوار برشی به روش استاتیکی غیر خطی و ارائه راهکار مقاوم سازی
نتایج آزمایش نشان داد با افزایش درجه ناهمگنی، پارامتر‌های مقاومتی خاک از جمله؛ مقاومت ماکزیمم و مقاومت نهایی کاهش و شاخص تردی نمونه‌ها افزایش می‌یابد.


بررسی سطح عملکرد سازه‌های مجهز به میراگر سیلندری اصطکاکی تحت بار لرزه‌ای


بررسی آزمایشگاهی تاثیر صفحات مایل مدفون در کنترل آبشستگی پایین دست پرش هیدرولیکی در شیب افقی و معکوس


78 out of 100 based on 53 user ratings 578 reviews

بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و نفوذپذیری تک آبشکن بر روی ابعاد چاله آبشستگی
تحلیل و مقایسه کارکرد دوربرگردان های شهری در مقایسه با تقاطع ها در بهبود ترافیک بزرگراه های شهری با استفاده از نرم افزار Aimsun
بررسی و مقایسه فونداسیون‌های تحلیل شده توسط نرم‌افزار SAFE و روش اجزاء محدود
بهسازی اعضای خمشی بتنی با استفاده از الیاف بازالت (BFRP) و بررسی رفتار خمشی و برشی آن ها
شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس
بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات در آزمایش برش مستقیم برای مصالح دانه ای
شبیه سازی عددی دیوارهای میخ کوبی شده با استفاده از روش بدون شبکه
بررسی راهکارهای پایدارسازی تونل آب رسان نیروگاه سد پس از آبگیری مخزن
بررسی عملکرد تناوبی صفحه اتصال مهاربند به تیر و ستون
ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های طرح لرزه‌ای متداول اسکله‌های باز (شمع و عرشه) معرفی شده توسط آیین نامه‌ها و منابع معتبر دریایی
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*