ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های مجهز به میراگر آلیاژ حافظه دار شکلی (SMA)

مقایسه میزان پریود محاسبه شده از روابط تجربی و تحلیلی در انواع مختلف سازه‌ها
تحلیل خسارت قابهای بتنی با دیوار برشی به روش استاتیکی غیر خطی و ارائه راهکار مقاوم سازی
بررسی سطح عملکرد سازه‌های مجهز به میراگر سیلندری اصطکاکی تحت بار لرزه‌ای
بررسی آزمایشگاهی تاثیر صفحات مایل مدفون در کنترل آبشستگی پایین دست پرش هیدرولیکی در شیب افقی و معکوس
بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و نفوذپذیری تک آبشکن بر روی ابعاد چاله آبشستگی
تحلیل و مقایسه کارکرد دوربرگردان های شهری در مقایسه با تقاطع ها در بهبود ترافیک بزرگراه های شهری با استفاده از نرم افزار Aimsun
Django custom template tags and template loaders
Smarter removing objects with many-to-many relationship in Django admin interface
How to get the value of a dropdown menu in the admin interface?
How do I require an inline in the Django Admin?
Error with custom inclusion_tag, can't find file
send data to a ForeignKey manually?
Indefinitely repeating events in django calendar
What's the best way to represent many booleans in a django model?
Is there a way to build an easy related posts app in django
Filtering models with inheritance in Django

ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های مجهز به میراگر آلیاژ حافظه دار شکلی (SMA)
در چند دهه اخیر بررسی رفتار مواد از لحاظ شکل پذیری و مقاومت به منظور کارآیی بهتر در مسائل لرزه ای و مقاوم‌سازی سازه ها مورد توجه محققان برنامه گرفته هست.


بررسی و مقایسه فونداسیون‌های تحلیل شده توسط نرم‌افزار SAFE و روش اجزاء محدود
یکی از این مواد، آلیاژهای حافظه دار شکلی می باشد.


بهسازی اعضای خمشی بتنی با استفاده از الیاف بازالت (BFRP) و بررسی رفتار خمشی و برشی آن ها
آلیاژ های حافظه دار شکلی به خاطر دو ویژگی ذاتی خود تحت عنوان اثر فوق ارتجاعی (ترمیم کرنش پسماند با باربرداری) و اثر حافظه ی شکلی (ترمیم کرنش پسماند توسط حرارت) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.


شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس
در این پژوهش عملکرد لرزه ای قاب های مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی مورد تحقیق برنامه گرفته هست.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات در آزمایش برش مستقیم برای مصالح دانه ای
بدین منظور قاب های 3، 9 و 15 طبقه با اشکال مختلف مهاربندی هفتی، هشتی، ضربدری بزرگ (ترکیب هفتی و هشتی در طبقات) و قطری به دو صورت مهاربندهای فولادی کمانش پذیر (بدون آلیاژ حافظه دار) و مهاربندهای مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی فوق ارتجاعی مورد ارزیابی برنامه می گیرد.


شبیه سازی عددی دیوارهای میخ کوبی شده با استفاده از روش بدون شبکه
حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقات، حداکثر تغییرمکان و تغییرمکان ماندگار به عنوان معیارهای عملکرد لرزه ای در این تحقیق بررسی می گردد.


بررسی راهکارهای پایدارسازی تونل آب رسان نیروگاه سد پس از آبگیری مخزن
جهت انجام تحلیل های دینامیکی تاریخچه وقتی غیرخطی از نرم افزار Opensees هستفاده شده هست.


بررسی عملکرد تناوبی صفحه اتصال مهاربند به تیر و ستون
نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاربرد آلیاژ حافظه دار شکلی در مهاربند، باعث کاهش در حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقات و حداکثر تغییرمکان و حداکثر تغییرمکان ماندگار قاب در مقایسه با قاب مهاربندی فولادی کمانش پذیر شده هست و آلیاژهای حافظه دار شکلی می توانند بطور موثری در طراحی لرزه ای و مقاوم سازی سازه ها بکار روند.


ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های طرح لرزه‌ای متداول اسکله‌های باز (شمع و عرشه) معرفی شده توسط آیین نامه‌ها و منابع معتبر دریایی60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews