بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی خاک بهسازی شده با نانو سیلیس در دستگاه برش مستقیم


بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی خاک بهسازی شده با نانو سیلیس در دستگاه برش مستقیم
خاک طبیعی موجود در محل، همواره به طور کامل برای تحمل سازه‌ی مورد نظر مناسب نمی‌باشد.


ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های طرح لرزه‌ای متداول اسکله‌های باز (شمع و عرشه) معرفی شده توسط آیین نامه‌ها و منابع معتبر دریایی
به ویژه خاک‌های حاوی مقدار قابل توجی رس، خصوصیات خاصی از لحاظ مهندسی دارا می‌باشند و اغلب جزو خاک‌های مشکل‌آفرین در پروژه‌ها محسوب می‌شوند.


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان‌ها با تلفیق روش DRASTIC و منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
لذا بهسازی این نوع خاک‌ها الزامی می‌باشد.


بررسی آزمایشگاهی امکان بهبود یکنواختی دبی خروجی در دریچه‌های نیرپیک دو نقابه
در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر ماده اضافه کردنی نانوسیلیس به تنهایی و همراه با مواد اضافه کردنی دیگر (میکروسیلیس، آهک و سیمان) روی پارامترهای مقاومت برشی خاک در دستگاه برش مستقیم پرداخته شده هست.


توسعه یک چارچوب مفهومی برای بصری‌سازی فراگستر بر مبنای حسگرهای حرکتی
پس از آماده سازی نمونه‌ها، آزمایش برش مستقیم روی نمونه‌ها انجام گرفته شده هست.


بررسی تأثیرات ضخامت بال تیر و ضخامت جان ستون بر رفتار چشمه اتصال در سازه‌های فولادی با مدل‌سازی اجزاء محدود
با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده بر روی نمونه‌های خاک، تاثیر قابل توجه نانوسیلیس روی پارامترهای مقاومت برشی خاک کاملا مشهود می‌باشد.


برآورد فراگیر مقاومت سنگ‌های ناهمسانگرد با روش‌های نوین و پیشرفته
به عبارت دیگر 4% ماده اضافه کردنی نانوسیلیس بهینه ترین حالت بین %های مختلف نانوسیلیس بوده هست.


تعیین وضعیت با استفاده از مشاهدات فاز موج حامل GPS
همچنین از ماده اضافه کردنی میکروسیلیس نیز به همراه سیمان در تثبیت خاک هستفاده شده هست و مقایسه ای بین خصوصیات نانوسیلیس و میکروسیلیس صورت گرفته هست.


تعیین عدم قطعیت میزان تبخیر از مخازن سدهای بزرگ در دوره‌های آتی تحت شرایط تغییر اقلیم
در آخر نیز به بررسی تاثیر نانوسیلیس روی میزان تورم نمونه‌های تثبیت شده با آهک در مجاورت سولفات کلیسیم تحت آزمایش تورم آزاد پرداخته شده و اثر مطلوب نانوسیلیس در کاهش تورم نمونه‌ها اثبات شده هست.
74 out of 100 based on 44 user ratings 194 reviews

بررسی منحنی تنش - کرنش و تراکم خاک‏های اطراف شمع‏ها به وسیله انفجار زیر‏سطحی
بررسی اثر ناهمسانی خاکهای رسی با استفاده از مدل رفتاری با سخت شوندگی دورانی
طراحی بهینه‌ی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش بهینه‌سازی بر مبنای آموزش – یادگیری (TLBO)
تاثیر افزودن شیشه بازیافتی بر خواص بتن خودتراکم در درجه حرارت‌های مختلف
بررسی آزمایشگاهی استفاده از میلگردهای کلاهک‌دار نزدیک به هم در اتصال‌های تیر-ستون بتن مسلح تحت بارگذاری چرخه‌ای
بررسی خواص مهندسی و دوام بتن خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف در مقیاس های میکرو و نانو
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*