بررسی افت سریع سطح آب در مخزن سد خاکی


بررسی افت سریع سطح آب در مخزن سد خاکی
حالت افت سریع تراز آب مخزن سد از مواردی هست که در طول عمر یک سد ممکن هست به دفعات اتفاق بیفتد به همین دلیل یکی از شرایط اصلی در طراحی شیب بالا دست ، حالت تخلیه سریع مخزن هست.


تعیین مشخصات دینامیکی بنای ارگ تبریز اعم از انتقالی و پیچشی با استفاده از میکروتریمورهای اندازه گیری شده
در این حالت شیب بالا دست در شرایط بحرانی برنامه گرفته وممکن هست شیب ناپایدار گردد هنگامی که آب مخزن سد بطور ناگهانی افت می کند، سطح آب در داخل پوسته بالادست ( بدنه سد) هموقت با تراز آب مخزن کاهش نمی یابد و ذایل شدن فشار آب حفره ای محبوس شده در پوسته بالادست سپس مدتی ازافت تراز آب مخزن سد اتفاق می افتد در این حالت فشار آب حفره ای در داخل پوسته بالادست باعث کاهش مقدار تنش موثر ?=?-u می شود.


مدیریت آب شهری با استفاده از تلفیق مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM و الگوریتم بهینه‌سازی فراکاوشی PSO (مطالعه موردی: شهر گرگان)
البته قابل ذکر هست که در هنگام تخلیه آب مخزن ، فشار هیدرواستاتیکی موجود در سطح پوسته شیب بالادست کاهش می یابد و در هنگام تخلیه کامل فشار هیدرواستاتیکی متعادل نماينده داخل بدنه سد همچنان در سطح شیب بالادست اثر می کند.


مدل‌سازی رواناب زیرحوضه دریاچه ارومیه (سد مخزنی مهاباد) با استفاده از داده‌های هیدرولوژیکی منطقه و شبکه‌های عصبی
واین دو شرایط باعث کاهش ضریب پایداری شیب بالا دست می شود.


مدل‌سازی توموگرافی چهاربعدی محلی بخار آب در ایران
در این پژوهش روش تحلیل و شبیه سازی مسائل مربوط به حرکت آب در خاک مبنی بر روش اجزای محدود و روش تحلیل پایداری مدل مبنی بر روش تعادل حدی می باشد.


بررسی اثر طبقه نرم بر سطح عملکرد به روش ضرایب
توزیع فشار آب حفره ای و ضریب اطمینان سد همگن در سه نمونه از خاک CLو SM وSC به ترتیب بوسیله نرم افزار SEEP/W و SLOPE/W (زیر مجموعه نرم افزار Geo Studio 2007) محاسبه شده و سپس نتایج حاصل از تحلیل در نرم افزار Excel بصورت نمودار رسم می شود و اونگاه مورد بحث و بررسی برنامه گرفته هست.


ارتقاء ظرفیت باربری جانبی پانل‌های سه بعدی


تولید شتابنگاشت مصنوعی با الگوهای تصادفی (مطالعه موردی زلزله اهر-ورزقان)


72 out of 100 based on 37 user ratings 62 reviews

بررسی تأثیر موقعیت و شکل بازشو در رفتار دیوار برشی فولادی مرکب
روش طراحی لرزه‌ای ترکیبی بر مبنای نیرو و تغییر مکان برای قاب‌های فولادی با مهاربند واگرا
کمینه‌سازی رسوب‌گذاری در مخزن سد سیمره با بهره برداری بهینه از دریچه‌های تحتانی
بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال تیر فولادی به ستون CFT توسط صفحه انتهایی و میل مهار عبوری از درون ستون
تعیین و تحلیل نشست نا متقارن پایه پل مونوریل کرمانشاه
تحلیل ویسکوالاستیک روسازی‌های انعطاف‌پذیر راه‌ها در اثر بارگذاری استاتیکی
تهیه دبی‌-اشل ایستگاه هیدرولوژی در سیستم چند شاخه‌ای رودخانه با استفاده از مدل‌سازی ریاضی
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*