ارزیابی عملکرد و دقت سیستم‌های ثقل‌سنجی ماهواره‌ای مختلف مثل گوس، گریس و چمپ (GOCE,GRACE ,CHAMP)


ارزیابی عملکرد و دقت سیستم‌های ثقل‌سنجی ماهواره‌ای مختلف مثل گوس، گریس و چمپ (GOCE,GRACE ,CHAMP)




تعیین دقیق میدان ثقل زمین یکی از موارد لازم برای علومی مانند ژئودزی و ژئوفیزیک می باشد.


طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم فتوگرامتری جهت مدلسازی اجزاء بدن با تاکید برروش استخراج شکل از نیمرخ
بدین منظور که در اختیار داشتن اطلاعات بهتر در مورد میدان ثقل، منجر به داشتن داده های مرزی دقیقتر برای مطالعات ساختار درونی زمین می شود.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر اجسام شناور چوبی مستطیلی بر آبشستگی پایه‌های مربعی و مربعی دماغه تیز
در ژئودزی داشتن یک ژئوئید دقیق به عنوان سطح مبنای ارتفاعی ضروری هست.


تحلیل عددی شالوده‎های شمع عرشه و ریز شمعها در خاک‌های نرم و مقایسه رفتار آنها
که لازمه ی این امر، مدلسازی میدان ثقل زمین می باشد.


طراحی لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح چند طبقه به صورت تعمیر پذیر با بهره گیری از حرکت گهواره ای و جذب انرژی در ستونهای تلسکوپی پیرامونی
روش های ثقل سنجی زمینی و ثقل سنجی با هواپیما جهت تعیین میدان ثقل زمین، دارای پوشش جهانی نمی باشند.


مقاوم‌سازی قاب‌های‌ خمشی‌ فولادی با دیوار برشی غیرمتصل به ستون‌های‌کناری و مهاربندهای‌ کششی
بر خلاف این روش ها، روش های ماهواره ای با وجود اینکه قدرت تفکیکی کمتری نسبت به روش های زمینی و هوایی دارند، اما دارای پوشش جهانی هستند.


تعیین منحنی دبی- اشل در ایستگاه های آب سنجی با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی(ANFIS)
علاوه بر این، با توجه به اندازه گیریهای پیوسته روش های فضایی، می توان از اونها جهت مطالعه ی تغییرات میدان ثقل هستفاده نمود.


تغییرات پوسته زمین و اثرات آن بر طراحی سازه (مطالعه موردی: اهر - ورزقان)
با پرتاب ماهواره های اخیر ثقل سنجی همانند ماهواره چمپ، گریس و گوس تحول عظیمی در روشهای ثقل سنجی به وجود آمده و هم اکنون تحقیقات زیادی به منظور هستفاده و پردازش اطلاعات این ماهواره ها برای بازسازی میدان ثقل زمین، در حال انجام می باشد.


مقایسه تخمبن بار رسوبی رودخانه سیستان با کمک رگرسیون بردار پشتیبان و رگرسیون ناپارامتری با روابط تجربی
این ماهواره ها مشاهدات زیادی را در طول مدت ماموریت خود جمع آوری می نمایند که بایستی پردازش هایی روی این داده ها صورت پذیرد تا در نهایت به میدان ثقل زمین در مقیاس محلی یا جهانی دست یافت.




54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews