طراحی بهینه هندسه بخش فضایی سیستم‌های ماهواره‌ای منطقه‌ای برای اهداف تعیین موقعیت و هواشناسی


طراحی بهینه هندسه بخش فضایی سیستم‌های ماهواره‌ای منطقه‌ای برای اهداف تعیین موقعیت و هواشناسی
یکی از مراحل توسعه سیستم‌هایی ماهواره‌ای، طراحی هندسه بخش فضایی هست.


توسعه منحنی‌های شکنندگی برای ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه
در این پایان‌نامه طراحی هندسی بهینه این سیستم‌ها با دو هدف مجزا بررسی می‌گردد.


امکان‌سنجی آنالیز سه بعدی تغییر شکل پوسته‌ی زمین با رویکرد مسئله‌ای خوش وضع
هدف اول ارائه خدمات تعیین موقعیت و ناوبری به صورت مستقل در منطقه خاورمیانه هست.


بررسی روش‌های مقابله با نیروی نامتعادل در مهاربندهای شورون
درحالی‌که در هدف دوم یک سیستم ماهواره‌ای هواشناسی به منظور تهیه داده‌های رادیو آکولتیشن با تعداد و توزیع بهینه در منطقه آسیا-اقیانوسیه دنبال می‌شود.


بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی تیرهای بتن مسلح آسیب‌دیده با استفاده از HPFRCC و FRP
برای تعیین هندسه سیستم تعیین موقعیت، PDOP و نرخ موفقیت در حل ابهام فاز به عنوان دو معیار مناسب ارزیابی و معرفی شده هست.


شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی در پایین دست بازشدگی ناگهانی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D
از دسته‌بندی ماهواره‌ها به منظور گردش اون‌ها در یک مسیر بسته یکسان در سیستم مختصات زمین چسب و با فاصله ثابت و برابر به عنوان قید در فضای بهینه‌سازی این مسئله هستفاده شده هست.


تحلیل غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر پیوستگی لغزش بین بتن و میلگرد
با بحث بر روی تعداد ماهواره‌ها، 6 و 7 ماهواره برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در خصوص تعداد مناسب ماهواره‌ها انتخاب شده هست.


ارزیابی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حایل به روش خطوط تغییر طول صفر
پس از بهینه‌سازی با هستفاده از الگوریتم ژنتیک و ارزیابی سیستم‌های پیشنهادی، عملکرد منطقه‌ای مبتنی بر PDOP برای سیستم شامل 7 ماهواره، نه تنها با GPS قابل مقایسه هست بلکه مقادیر محاسبه‌شده ارزش منظومه مبتنی بر PDOP با آستانه‌های 1/25، 1/5 و 2 برتری عملکرد این سیستم را نشان می‌دهد.


بهبود عملکرد مهاربندهای زانویی به کمک مصالح هوشمند
نشان داده شده هست که چنانچه علاوه بر ناوبری، تعیین موقعیت دقیق یکی از اهداف اصلی توسعه این سیستم باشد، هستفاده از 7 ماهواره منطقی خواهد بود.

همچنین، در پی طراحی هندسه فضایی یک سیستم متشکل از 6 ماهواره LEO به منظور جمع‌آوری داده‌های رادیو آکولتیشن در منطقه آسیا-اقیانوسیه، نرم توزیع و COV در یک فضای سه بعدی وقت-مکان به عنوان پارامترهای ارزیابی تعریف و منظومه‌های گل، شبکه‌ای دو بعدی و سه بعدی به عنوان قیود فضای بهینه‌سازی انتخاب شده‌اند.

پس از بهینه‌سازی بر مبنای تابع هزینه نرم توزیع داده‌ها، عملکرد دو سیستم پیشنهادی با سیستم FORMOSAT-3/COSMIC مقایسه شده هست.

این مقایسه مبتنی بر نرم توزیع، COV و تعداد داده‌های نتیجه شده در روز‌های اول ماه‌های سال 2013 صورت گرفته هست.

نتایج برتری کامل هندسه بهینه گل شبکه‌ای دو بعدی پیشنهادشده بر مبنای سه ارزیابی صورت گرفته و شکست هستفاده از مدارهای بیضوی هستفاده‌شده در هندسه گل شبکه‌ای سه بعدی را‌ در تمامی مراحل ارزیابی نشان می‌دهند.
66 out of 100 based on 21 user ratings 1046 reviews