بررسی نحوه عملکرد پدیده ضربه قوچ و مقایسه راهکارهای کنترل آن با استفاده از مدل ریاضی Bentley Hammer؛ (مطالعه موردی خط انتقال آب شرب شهرستان خوی)


بررسی نحوه عملکرد پدیده ضربه قوچ و مقایسه راهکارهای کنترل آن با استفاده از مدل ریاضی Bentley Hammer؛ (مطالعه موردی خط انتقال آب شرب شهرستان خوی)
پدیده ضربه قوچ به عنوان یک پدیده زودگذر، میرا و مخرب در سیستمهای انتقال و خطوط لوله می‌باشد که می‌تواند در اثر تغییر ناگهانی شرایط مرزی خط لوله در اثر باز و بسته شدن ناگهانی شیر فلکه، روشن و خاموش شدن ناگهانی پمپ و توربین، شکستگی خطوط انتقال، عدم دقت در پر کردن خطوط خالی در ابتدای راه‌اندازی و .


تعمیم روش ون راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت دانه (مطالعه موردی: بابلرود، بهشت آباد و کاج)
.


ارزیابی داده های لیدار در طراحی مسیرهای جدید انتقال آب
.


کاربرد تلفیقی روش‌های داده محور و تصاویر ماهواره‌ای در پیش بینی جریان رودخانه
ایجاد شود.


اثر نسبت ظرافت در تخمین ضریب هیدرودینامیکی دراگ در جریان کندشونده در کانال هایی با بستر شنی و پوشش گیاهی در دیوار
موجهای فشاری ناشی از این پدیده که در اثر تغییر سرعت بوجود آمده‌اند تنش‌های بسیار زیادی در اجزای سیستم ایجاد نموده و موجب از بین رفتن لوله‌ها و اتصالات و پوسته پمپ می‌شود.


بررسی اثر میزان صلبیت و انعطاف‌پذیری دیافراگم سقف بر رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتن آرمه
میزان اضافه فشار وارده در اثر این پدیده به شرایط مختلفی از جمله قطر لوله، جنس لوله، ضخامت جدار لوله، ممان اینرسی پمپهای هستفاده شده و غیره .


بررسی توزیع جریان بر رفتار هیدرولیکی و راندمان تصفیه تالاب مصنوعی
.


تأثیر روش چکش‌زنی بر کاهش معایب سازه‌ای ناشی از جوشکاری ترمیمی بر روی خطوط لوله فولادی دریایی
.


تحلیل حرارتی سد بتنی قوسی شهید رجایی و مقایسه نتایج با اندازه گیری ثبت شده
بستگی دارد.

در اثر این پدیده فشار وارده بر سیستم انتقال تا چندین برابر فشار در حالت کارکرد عادی سیستم شده و در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت کنترل اون موجب وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر به تأسیسات، لوله‌ها، پمپها، و اتصالات و غیره .

.

.

خواهد شد.

از جمله سیستمهای کنترل این پدیده می‌توان به شیرهای کنترل، چرخ طیار، محفظه هوایی و .

.

.

اشاره کرد.

در این پایان‌نامه با مدل کردن خط انتقال آب شرب شهرستان خوی با هستفاده از نرم‌افزارBentley Hammer XMV:8، روند تأثیر شرایط موثر در پدیده ضربه قوچ و سیستمهای کاهنده اون بررسی و % تأثیر هر کدام از شرایط موثر مورد مقایسه برنامه گرفته هست.

در این تحقیق مشخص گردید با افزایش قطر لوله از 1200 به 1600 میلیمتر در لوله‌های آهنی فشار ماکزیمم از 479 به 349 متر و به میزان 27% کاهش می‌یابد.

با تغییر جنس لوله از آهنی به GRP و با کاهش مدول الاستیسیته لوله فشار ماکزیمم از 479 به 319 متر و به میزان 33% کاهش می‌یابد.با افزایش ممان اینرسی پمپ تا 3 برابر، شاهد کاهش فشار ماکزیمم به میزان 21% می‌باشیم و لیکن هیچکدام به تنهایی کنترل نماينده فشار منفی نمی‌باشند.

با هستفاده از لوازم حفاظتی تکی و ترکیبی نتیجه‌گیری گردید که مخزن ضربه‌گیر به همراه چرخ طیار با کنترل فشار ماکزیمم به میزان 35% و کنترل فشار مینیمم بهترین کنترل نماينده می‌باشند.
98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews