بررسی عملکرد اتصالات در ساختمانهای با پانلهای پیش ساخته بتنی و تحلیل غیر خطی آنها در برابر خمش


بررسی عملکرد اتصالات در ساختمانهای با پانلهای پیش ساخته بتنی و تحلیل غیر خطی آنها در برابر خمش
با توجه به افزایش بی رویه جمعیت در دنیا و افزایش تقاضای ساخت مسکن با کیفیت بالا و نیاز به کاهش قیمت باعث شده هست تا روی آوردن به روش های صنعتی کردن ساختمان سازی بیش از پیش ضروری به نظر آید.


بررسی عملکرد دیسک دوار بیولوژیکی (RBC) در حالت قائم در تصفیه هوازی فاضلاب
دیوارهای برشی پیش ساخته بتنی که دارای اتصالات در درز افقی و قایم می باشند، به دلیل وجود اتصالات انعطاف پذیر در امتداد درز قایم، رفتار مناسبتری را در برابر بارهای لرزه ای خواهد داشت.


بررسی پارامتر‌های پاسخ لرزه‌ای ساختمان های بلند فولادی با سیستم دوگانه قاب محیطی بیرونی مهاربندی شده و قاب محیطی خمشی درونی تحت اثر رکورده
این اتصالات انعطاف پذیر که که به عنوان کلید برشی در امتداد درز قایم عمل می نمايند، با داشتن رفتار غیر خطی و جاری شدن در برابر نیروهای برشی( که ناشی از بارهای لرزه ای می باشند)، باعث افزایش شکل پذیری و میرایی دیوارهای برشی پیش ساخته می گردد.


بررسی تأثیرات برخی پارامترهای محیطی در دقت مکانی آتش‌های ثابت کشف‌شده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS
در بیشتر آیین نامه های طراحی از روش هستاتیکی معادل برای طراحی سازه های یکپارچه هستفاده میگردد، در حالی که هستفاده از این روش در سازه های بتنی پیش ساخته با اتصالات شکل پذیر بسیار محافظه کارانه هست.


پیش‌بینی رسوب‌گذاری در مخزن سد ذخیره‌ای با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی سد علویان)
اما اخیرا روش جدید طراحی به نام روش تغییر مکان مستقیم ارایه شده هست که برای طراحی سازه های بتنی پیش ساخته مناسب می باشد، چرا که اثرات انعطاف پذیری و رفتار غیر الاستیک سازه را نیز در نظر می گیرد.


بهینه‌یابی هندسه سیستم شبکه قطری تحت بارگذاری باد با روش جستجوی جهتی شبه تصادفی
در این پایان نامه چند نمونه از دیوار های برشی پیش ساخته (3و6و9و12 طبقه) با و بدون درز قایم طراحی لرزه ای شده و با هم مقایسه گردیدند.


تلفیق اطلاعات بافتی و طیفی جهت شناسایی تغییرات در مناطق شهری از تصاویر ماهواره‌ای با روش های مقایسه مستقیم و پس از طبقه بندی
دیوارها ابتدا توسط روش هستاتیکی معادل و سپس توسط روش تغییر مکان مستقیم بر پايه آیین نامه های UBC97 و ایران طراحی شده، و در نهایت نیز دیوارها تحت تحلیل تاریخچه وقتی غیر خطی زلزله های با شدت های مختلف برنامه گرفتند.


امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه شده قبل از کلر زنی برای تولید و عمل آوری بتن


محاسبه و ارائه خودکار دقت هندسی و تمامیت عوارض خطی در اطلاعات مکانی مردم‌گستر


78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews

مدل‌سازی ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال برخورد ترافیکی در معابر درون شهری
بکارگیری شاخص فقر آبی در مقیاس محلی، مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ
بررسی رفتار و مقاوم‌سازی دیوارهای بلوک سیمانی با استفاده از ورق GFRP و با انجام آزمایش نیروی جانبی افزاینده درون صفحه‌ای
اثر نامنظمی های ایجاد شده در ارتفاع و پلان بر رفتار لرزه‌ای ساختمان بتنی منظم
طبقه‌بندی ترکیبی شئ‌گرا و دانش‌بنیان تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا در مناطق شهری
تلفیق سیستم‌های سنجش از دور و اطلاعات مکانی برای پیش‌بینی تغییرات پوشش زمین با روشهای مبتنی بر علوم شناختی
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*