تاثیر رطوبت بر خاکهای اصلاح شده با آهک و ژئوگرید


تاثیر رطوبت بر خاکهای اصلاح شده با آهک و ژئوگرید
برخی فعالیت های عمرانی به ناچار بایستی روی خاک های ضعیف ومسأله دار انجام گردد.


بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی
از اینرو مهندسان ژئوتکنیک، روش‌ها و تکنیک‌های قابل اجرا و اقتصادی را در جهت رفع این مشکلات ارائه می‌دهنداز جمله خاک‌های مسئله دار برای ساخت پروژه‌ها، خاک رس می‌باشد.


تحلیل لرزه‌ای کوله‌های مسلح شده با ژئوسل
آهک را می توانبه عنوان یکی از کاربردی‌ترین مصالح برای تثبیت خاک‌های رسی نام برد.واکنش‌های آهک و خاک رس، ساختار خاک را تغییر و باعث کاهش خواص مخرب از جمله تورم، افزایش مقاومت طولانی مدت و افزایش تردشدگی خاک می‌گردد.


بررسی پیشروی جریان گل آلود ناشی از سیلاب در مخازن سدها
در این تحقیق چهار فعالیت صورت گرفته هست 1- بررسی آزمایشگاهی تاثیر % رطوبت برای خاک های اصلاح شده با آهک و مسلح شده با ژئوگرید در وقت عمل آوری 60 روزه با هستفاده از آزمایش تک محوری.


ارزیابی عملکردی المان های لبه سخت و لبه نرم ساختمانهای فولادی نامتقارن در حوزه نزدیک گسل بااستفاده از تحلیل دینامیکی فزآینده (IDA)
2- پیدا کردن رابطه ای بین مقاومت کششی، در صد آهک، دما، وقت عمل آوری و تخلخل با هستفاده از برنامه نویسی ژنتیک 3- بررسی تاثیر دما در سرعت عمل آوری نمونه‌ها 4- بررسی تاثیر عمق و عرض تثبیت خاک بر ظرفیت باربری پی نواری با هستفاده از روش اجزا محدود (PLAXIS Software).


بررسی اثر ژئوسل بر عملکرد پی سطحی متکی بر خاک‌های مستعد روانگرایی با مدل‌سازی فیزیکی


بررسی تأثیر وجود لایه غیر روانگرا روی یک لایه خاک مستعد روانگرایی استاتیکی بر رفتار پی سطحی با مدل‌سازی فیزیکی


54 out of 100 based on 59 user ratings 1034 reviews

تهیه‌ی طیف پاسخ غیرالاستیک بر مبنای خرابی
تخمین ماتریس مبدا-مقصد با استفاده از شمارش حجم ترافیک جاده ای
بررسی رفتار روسازی‌های بتنی به روش اجزا محدود
توسعه و ارزیابی الگوریتم NSGA-II جهت مکان‌یابی شعب بانک‌ها
تلفیق داده‌های لیدار و تصاویر با قدرت تفکیک بالا جهت استخراج ساختمان با تاکید بر استفاده همزمان از ویژگی‌های طیفی، بافتی و هندسی عوارض
بررسی رفتار سرریز نیلوفری با پایین دست تاج پلکانی بوسیله مدلسازی رایانه‌ای
تعیین تخریب و انسداد شریانهای حیاتی راه مبتنی بر یک سیستم نرو-فازی با استفاده از داده های سنجش از دور
بهبود سیستم ساخت سازه‌های فولادی سرد نورد شده
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*